Vítejte na stránce
Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I

Nejmladší členové naší jednoty v současnosti s obdivuhodným zápalem pracují na studentském filmu s názvem Pochožaj, který se odehrává v posledních týdnech druhé světové války. Příběh filmu je inspirován tragickým osudem jednoho z příslušníků 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR - ppor. Borise Pochožaje, jehož život vyhasl 26. dubna...

Letos uplynulo již 105 let od československo-polské války o Těšínsko. O historii konfliktu bude besedovat místopředseda naší jednoty br. Tomáš Rusek a polský historik Daniel Korbel, a to 10. února od 16:00 v polské Vladislavi a 15. února od 17:00 v Českém Těšíně.

Dne 21. prosince jsme v čajovně Smokehill Ostrava besedovali s veřejností na téma Vánoce v zákopech let 1914-1920. V atmosféře prosycené vůní čaje a exotického tabáku zněly teskné i dramatickě vzpomínky československých legionářů na vánoční svátky prožité na válečném poli daleko od domova. Řeč přišla na známé případy tzv. vánočních zázraků, tedy...

"Já bych si přál, aby poctivé poznání minulosti pomohlo dalším generacím najít správné relace a ty správné hodnoty dokázaly chránit." Tak znělo přání, které nedlouho před smrtí vložil do svých pamětí, vydaných roku 2015 pod názvem Bez nároku na slávu, jeden z osvoboditelů Ostravy v dubnu 1945 generálporučík Mikuláš Končický.

V letech 1914-1920 prožívaly tisíce československých legionářů vánoční svátky bez příslovečného klidu a míru, a to na vzdálených bojištích v Rusku, Francii, Itálii či na Balkáně. Ať už se tou dobou ale nacházeli kdekoliv, myšlenkami byli všichni na stejném místě - doma u svých nejdražších. Jak se s dlouhým odloučením vyrovnávali? Jakým způsobem...

Dne 12. prosince vzdáme v předvečer výročí úmrtí hold čestnému předsedovi naší jednoty, jednomu z osvoboditelů města Ostravy dubna 1945 - bratru genpor. Mikuláši Končickému (1925-2015). Stane se tak v 16:00 nad hrobem na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích, kde vás srdečně zveme.

Na bratra Čondla opět vzpomeneme nad jeho hrobem v Dolní Lutyni, a to v sobotu 9. prosince od 10:00. Veřejnost je srdečně zvána!

Farej! je pilotní ročník nevšední dějepisné soutěže ŽS Ostrava-michálkovice, jejímž cílem je seznámit zábavnou formou žactvo ostravských základních škol a nižších stupňů gymnázií s vybranými příběhy moderních dějin města Ostravy.

Ve dnech 6. října až 22. listopadu 2023 mohli návštěvníci Muzea Bílovec vedle stálé expozice zhlédnout také panelovou výstavu na téma Stejnokroje a výstroj čs. legií, jenž spolu s replikami historických stejnokrojů zapůjčila Čs. obec legionářská, a kterou přednáškami pro školní mládež i veřejnost doprovodili členové její místní jednoty Ostrava I.

Dne 16. listopadu, v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva, se zástupci naší Jednoty Ostrava I připojili k představitelům krajské a městské samosprávy, církví, škol a spolků, aby si u pamětní desky Obětem komunistické zvůle ve foyer ostravské Nové radnice společně připomenuli nezměrné oběti, které náš národ v...

Členstvo Jednoty Ostrava I letos vzdalo válečným veteránům u příležitosti jejich svátku hold hned na čtyřech místech, a to jak v podobě tradičních vzpomínkových setkání, tak formou besedy pro širokou veřejnost.

Vstup do řad Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a podpoř tak naši komemorativní a osvětovou činnost, jejíž cílem je zachování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za svobodu a samostatnost ve 20. století! Členem Československé obce legionářské se může stát každý, kdo chce pomoci v naplnění jejího historického poslání. V případě zájmu nás kontaktuj e-mailem na ostrava1@csol.cz

Přihlášku a další důležité informace o členství najdeš ZDE.