Vítejte na stránce
Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I

Srdečně vás zveme k pietní vzpomínce na italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla, která se uskuteční u příležitosti 100. výročí jeho tragické smrti, a to v neděli 12. prosince 2021 od 9:30 hod. na hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni.

Dnes byla člence naší jednoty sestře Terezii Hribíkové předána Pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské, kterou si kvůli nemoci nemohla převzít na slavnostní členské schůzi. Zaslouženého ocenění se jí dostalo za více jak dvacetiletou obětavou práci ve prospěch jednoty a nezištnou pomoc jejím někdejším členům, veteránům II. světové...

Tak jako každý rok bylo naší jednotě umožněno čerpat dotace Ministerstva obrany ČR na branné a sportovní akce pro školní mládež. Podmínkou pro čerpání těchto dotací je však 30% spoluúčast, kterou jednota musí získat od právnických, nebo také fyzických osob. Pomoci s pokrytím této částky tak může každý. Na letošní akce nám stále schází 5.000 Kč.

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si členové Jednoty ČsOL Ostrava 1 připomenuli spolu s představiteli samosprávy, škol, státních institucí a spolků ve čtvrtek 18. listopadu u pamětní desky obětí komunistické zvůle, jež se nachází ve vstupní hale radnice města Ostravy. Setkání pořádaného Gymnáziem Olgy Havlové,...

V neděli 14. listopadu 2021 se po roční pauze sešli členové Jednot ČsOL Opava, Ostrava I a Náboženské obce Církve čs. husitské v Ostravě-Zábřehu, aby společně vzdali u příležitosti uplynulého Dne válečných veteránů hold všem, kdo v minulosti přinesl za Čechy a Slováky nejvyšší oběť na poli válečném.

Srdečně zveme ke slavnostním bohoslužbám Církve československé husitské ke Dni válečných veteránů, jež se uskuteční dne 7. listopadu od 10:00 v Husově sboru v Ostravě-Michálkovicích a 14. listopadu od 10:30 v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu. Bohoslužby budou v obou případech následovány položením květinových darů a zapálením svící u blízkých...

Členové Jednoty ČsOL Ostrava I vzdali u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu hold brušperským rodákům, legionářům Josefu Vantuchovi a Valentinu Šajerovi, a to položením květinových darů k jejich pamětní desce na budově městského úřadu. Ta jim byla na věčnou památku odhalena roku 1933 místním sokolstvem a Jednotou ČsOL Moravská Ostrava,...

Oběti položené ve válečných konfliktech našimi lidmi - legionáři, odbojáři a novodobými vojáky - jsme spolu s Ostravany uctili u příležitosti Dne válečných veteránů účastí na pietním aktu pořádaném již tradičně Krajským vojenským velitelstvím Ostrava při Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Předseda jednoty v průběhu vzpomínkového setkání...

Dne 6. listopadu se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA slavnostní členská schůze Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I. Stalo se tak symbolicky v prostorách Divadla Jiřího Myrona - někdejšího moravsko-ostravského národního domu - kde se 29. května 1921 sešli legionáři ze Slezska a...

Den vzniku samostatného československého státu jsme tradičně oslavili spolu se zástupci krajské i místní samosprávy, armády, spolků a institucí pietním aktem u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v moravsko-ostravském Husově sadu. Chybět přirozeně nemohla stráž praporu jednoty ve stejnokrojích československých legií.

Dne 23. října se členové naší jednoty zúčastnili Vojenského dne v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, který uspořádala Jednota Československé obce legionářské Hodonín ve spolupráci s dalšími spolky. Divákům se naši členové předvedli coby příslušníci útočného oddílu 33. střeleckého pluku československých legií v Itálii, a to jak v ukázce...

Dne 22. října 2021 se uskutečnil již VI. ročník střeleckého a turistického Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického, soutěže věnované památce účastníka zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády, jednoho z osvoboditelů města Ostravy od německých okupantů v dubnu 1945 a někdejšího...

Dne 15. října uspořádala Jednota Československé obce legionářské Ostrava I s podporou Ministerstva obrany České republiky další ročník svého již tradičního Zborovského závodu branné zdatnosti pro žáky základních škol. Tak jako v předchozích letech si závod kladl za cíl přispět k brannosti školní mládeže a zábavně-popularizační cestou posílit...

Dne 18. října byla slavnostní vernisáží v prostorách výstavní síně radnice Městského obvodu Moarvská Ostrava a Přívoz zpřístupněna veřejnosti putovní výstava Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pod názvem Cestou 1. Československého armádního sboru / Návraty volyňských Čechů. Návštěvníci se mohou až do 12. listopadu seznámit díky velkoformátovým...

Navštivte putovní výstavu Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel "Cestou 1. československého armádního sboru / Návraty volyňských Čechů" v prostorách výstavní dvorany radnice Městského obvodu Moravská Ostrava-Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555! Výstava bude volně přístupná v pracovních dnech od 10 do 17 hodin, a to až do 12. listopadu.

Vstup do řad Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a podpoř tak naši komemorativní a osvětovou činnost, jejíž cílem je zachování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za svobodu a samostatnost ve 20. století! Členem Československé obce legionářské se může stát každý, kdo chce pomoci v naplnění jejího historického poslání. V případě zájmu nás kontaktuj e-mailem na ostrava1@csol.cz

Přihlášku a další důležité informace o členství najdeš ZDE.