Vítejte na stránce
Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I

Led 01

PF 2022

Jednota Československé obce legionářské Ostrava I přeje všem svým členům, přátelům, podporovatelům a fanouškům příjemné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě! Těšíme se na vás v roce 2022!

Přežil zákopové boje první světové války i tažení proti Maďarům na Podkarpatské Rusi. Osudným se italskému legionáři a strážmistrovi finanční stráže Janu Čondlovi (1887-1921) stalo až setkání s pašerákem na československo-polské hranici u Dětmarovic.

Dne 13. prosince uplynulo již šest let od smrti čestného předsedy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. genpor. Mikuláše Končického, účastníka protinacistického odboje, velitele tanku a později i tankové čety 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR, čestného občana města Ostravy a nositele Řádu Bílého lva II. třídy.

Srdečně vás zveme k pietní vzpomínce na italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla, která se uskuteční u příležitosti 100. výročí jeho tragické smrti, a to v neděli 12. prosince 2021 od 9:30 hod. na hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni.

Dnes byla člence naší jednoty sestře Terezii Hribíkové předána Pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské, kterou si kvůli nemoci nemohla převzít na slavnostní členské schůzi. Zaslouženého ocenění se jí dostalo za více jak dvacetiletou obětavou práci ve prospěch jednoty a nezištnou pomoc jejím někdejším členům, veteránům II. světové...

Tak jako každý rok bylo naší jednotě umožněno čerpat dotace Ministerstva obrany ČR na branné a sportovní akce pro školní mládež. Podmínkou pro čerpání těchto dotací je však 30% spoluúčast, kterou jednota musí získat od právnických, nebo také fyzických osob. Pomoci s pokrytím této částky tak může každý. Na letošní akce nám stále schází 5.000 Kč.

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si členové Jednoty ČsOL Ostrava 1 připomenuli spolu s představiteli samosprávy, škol, státních institucí a spolků ve čtvrtek 18. listopadu u pamětní desky obětí komunistické zvůle, jež se nachází ve vstupní hale radnice města Ostravy. Setkání pořádaného Gymnáziem Olgy Havlové,...

V neděli 14. listopadu 2021 se po roční pauze sešli členové Jednot ČsOL Opava, Ostrava I a Náboženské obce Církve čs. husitské v Ostravě-Zábřehu, aby společně vzdali u příležitosti uplynulého Dne válečných veteránů hold všem, kdo v minulosti přinesl za Čechy a Slováky nejvyšší oběť na poli válečném.

Srdečně zveme ke slavnostním bohoslužbám Církve československé husitské ke Dni válečných veteránů, jež se uskuteční dne 7. listopadu od 10:00 v Husově sboru v Ostravě-Michálkovicích a 14. listopadu od 10:30 v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu. Bohoslužby budou v obou případech následovány položením květinových darů a zapálením svící u blízkých...

Členové Jednoty ČsOL Ostrava I vzdali u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu hold brušperským rodákům, legionářům Josefu Vantuchovi a Valentinu Šajerovi, a to položením květinových darů k jejich pamětní desce na budově městského úřadu. Ta jim byla na věčnou památku odhalena roku 1933 místním sokolstvem a Jednotou ČsOL Moravská Ostrava,...

Oběti položené ve válečných konfliktech našimi lidmi - legionáři, odbojáři a novodobými vojáky - jsme spolu s Ostravany uctili u příležitosti Dne válečných veteránů účastí na pietním aktu pořádaném již tradičně Krajským vojenským velitelstvím Ostrava při Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Předseda jednoty v průběhu vzpomínkového setkání...

Dne 6. listopadu se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA slavnostní členská schůze Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I. Stalo se tak symbolicky v prostorách Divadla Jiřího Myrona - někdejšího moravsko-ostravského národního domu - kde se 29. května 1921 sešli legionáři ze Slezska a...

Den vzniku samostatného československého státu jsme tradičně oslavili spolu se zástupci krajské i místní samosprávy, armády, spolků a institucí pietním aktem u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v moravsko-ostravském Husově sadu. Chybět přirozeně nemohla stráž praporu jednoty ve stejnokrojích československých legií.

Dne 23. října se členové naší jednoty zúčastnili Vojenského dne v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, který uspořádala Jednota Československé obce legionářské Hodonín ve spolupráci s dalšími spolky. Divákům se naši členové předvedli coby příslušníci útočného oddílu 33. střeleckého pluku československých legií v Itálii, a to jak v ukázce...

Vstup do řad Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a podpoř tak naši komemorativní a osvětovou činnost, jejíž cílem je zachování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za svobodu a samostatnost ve 20. století! Členem Československé obce legionářské se může stát každý, kdo chce pomoci v naplnění jejího historického poslání. V případě zájmu nás kontaktuj e-mailem na ostrava1@csol.cz

Přihlášku a další důležité informace o členství najdeš ZDE.