Vítejte na stránce
Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I

Ve dnech 30. června až 5. července se v Praze uskutečnil již XVII. všesokolský slet. Oslavy tělovýchovné činnosti Sokola a vůbec největší sportovně-kulturní akce svého druhu u nás se zúčastnilo na dvacet tisíc cvičenců z osmnácti zemí světa. Na značky sletového stadionu v pražských Vršovicích s nimi nastoupili také ostravští legionáři, kteří jsou...

"My Ostraváci jsme v té veliké zborovské bitvě samozřejmě nescházeli a vykonali správně svou povinnost", vzpomínal po letech účastník bitvy u Zborova, ostravský legionář František Vladimír Hrbáč (1892-1943), na "veliký den svého života". Ani dnešní následovníci ostravských legionářů na zborovské vítězství a jeho hrdiny nezapomínají. Po 107 letech...

Letošní druhé číslo Legionářského směru právě vyšlo! Čtvrtletník Československé obce legionářské najdete již nyní v elektronické podobě na webových stránkách.

Články v tomto čísle se vracejí především k 79. výročí ukončení druhé světové války a akcím, které se k tomu uskutečnili po celé naší zemi během dubna a května. Přináší ale i informace o...

Dne 15. června vyvrcholily mohutným průvodem a šňůrou kulturních akcí oslavy 100. výročí vzniku tzv. Velké Ostravy. Ta byla zřízena v lednu 1924 sloučením do té doby samostatných měst Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a obcí Zábřeh nad Odrou, Nová Ves a Hrabůvka v jedno město. V červnu téhož roku pak novou metropoli na...

Místopředseda naší jednoty br. Tomáš Rusek navštívil vzpomínkový koncert pod názvem "Scotland's Salute", který v Usher Hall v Edinburghu uspořádala Legion Scotland a Poppyscotland na paměť Dne D - vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 6. června 1944. V průběhu komponovaného večera zazněly skladby v působivém podání vojenských hudebních těles z...

Když na sklonku 30. let vyvstala s rostoucí hrozbou války potřeba posílit brannost mládeže, reagovalo Ministerstvo národní obrany zřízením celorepublikových závodů branné zdatnosti. Věnovány byly památce zborovského vítězství, jež mělo byt všem účastníkům vzorem hodným k následování. Tradici závodů na regionální úrovni dnes mezi jinými udržuje také...

V neděli 2. června se v Opavě uskutečnil krajský sokolský slet. Na Tyršově stadionu se v celkem deseti hromadných skladbách představilo na dvanáct stovek cvičenců z celého Moravskoslezského kraje. Do setkání, jež je součástí příprav na nadcházející XVII. všesokolský slet, se aktivně zapojili také členové naší jednoty, kterým připadla čestná úloha...

A je to tady! Šest let uplynulo a to znamená jediné - bude SLET. A Jednota Československé obce legionářské Ostrava I bude u toho!

V pátek 31. května se uskuteční další z řady našich tradičních Zborovských závodů branné zdatnosti, branně-vědomostních soutěží pro žactvo základních a středních škol, jejichž cílem je zábavnou formou seznámit mládež s historií a hrdiny I. a II. odboje za národní osvobození a prohloubení znalosti branných dovedností. Závod se letos bude díky...

Letošní Den vítězství zástupci naší jednoty oslavili v Národním památníku druhé světové války v Hrabyni, a to při vzpomínkovém setkání s představiteli krajské a místní samosprávy, Armády České republiky, dalších institucí, spolků a také se širokou veřejností. Svůj vděk a úctu našim i spojeneckým hrdinům boje za osvobození někdejšího Československa,...

V úterý 30. dubna předseda i oba místopředsedové naší jednoty poděkovali odcházející generální konzulce Polské republiky v Ostravě paní Izabelle Wołłejko-Chwastowicz za vynikající spolupráci a předali jí jménem naší organizace čestné uznání. Stalo se tak na společenském setkání, pořádaném v zahradách generálního konzulátu u příležitosti polského...

Již tradiční pietní akt u Památníku hrdinů ve Slezské Ostravě je pro naši jednotu také nanejvýš vhodnou příležitostí pro ocenění těch členů, kteří se aktivně podílí na naplňování historickeho poslání ČsOL. V předvečer 79. výročí osvobození a vítězství nad nacismem byli letos z rukou členky Předsednictva Republikového výboru ČsOL sestry Evy...

Psal se 30. duben 1945 a šestiletá německá okupace Ostravy se s každým výstřelem chýlila ke svému nezvratnému konci. V podvečerních hodinách už stáli osvoboditelé na břehu Ostravice a přes poslední neporušený most spojující moravskou a slezskou část města vyrazil jako první československý tank T-34/85 s věžovým číslem 051.

Nejmladší členové naší jednoty v současnosti s obdivuhodným zápalem pracují na studentském filmu s názvem Pochožaj, který se odehrává v posledních týdnech druhé světové války. Příběh filmu je inspirován tragickým osudem jednoho z příslušníků 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR - ppor. Borise Pochožaje, jehož život vyhasl 26. dubna...

V uplynulých dnech se v našem kraji odehrál již 5. ročník mezinárodního fotbalového Turnaje národů Akademie FC Baník Ostrava, nad kterým převzal záštitu prezident republiky Petr Pavel. Své síly v turnaji letos poměřilo 12 týmů starších žáků z Česka, Maďarska, Polska, Velké Británie, Slovenska a Německa. Mladí hráči v turnaji už tradičně soutěží na...

Vstup do řad Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a podpoř tak naši komemorativní a osvětovou činnost, jejíž cílem je zachování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za svobodu a samostatnost ve 20. století! Členem Československé obce legionářské se může stát každý, kdo chce pomoci v naplnění jejího historického poslání. V případě zájmu nás kontaktuj e-mailem na ostrava1@csol.cz

Přihlášku a další důležité informace o členství najdeš ZDE.