Vítejte na stránce
Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I

Dne 12. prosince vzdáme v předvečer výročí úmrtí hold čestnému předsedovi naší jednoty, jednomu z osvoboditelů města Ostravy dubna 1945 - bratru genpor. Mikuláši Končickému (1925-2015). Stane se tak v 16:00 nad hrobem na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích, kde vás srdečně zveme.

Na bratra Čondla opět vzpomeneme nad jeho hrobem v Dolní Lutyni, a to v sobotu 9. prosince od 10:00. Veřejnost je srdečně zvána!

Farej! je pilotní ročník nevšední dějepisné soutěže ŽS Ostrava-michálkovice, jejímž cílem je seznámit zábavnou formou žactvo ostravských základních škol a nižších stupňů gymnázií s vybranými příběhy moderních dějin města Ostravy.

Ve dnech 6. října až 22. listopadu 2023 mohli návštěvníci Muzea Bílovec vedle stálé expozice zhlédnout také panelovou výstavu na téma Stejnokroje a výstroj čs. legií, jenž spolu s replikami historických stejnokrojů zapůjčila Čs. obec legionářská, a kterou přednáškami pro školní mládež i veřejnost doprovodili členové její místní jednoty Ostrava I.

Dne 16. listopadu, v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva, se zástupci naší Jednoty Ostrava I připojili k představitelům krajské a městské samosprávy, církví, škol a spolků, aby si u pamětní desky Obětem komunistické zvůle ve foyer ostravské Nové radnice společně připomenuli nezměrné oběti, které náš národ v...

Členstvo Jednoty Ostrava I letos vzdalo válečným veteránům u příležitosti jejich svátku hold hned na čtyřech místech, a to jak v podobě tradičních vzpomínkových setkání, tak formou besedy pro širokou veřejnost.

Uplynulý Den válečných veteránů jsme si připomněli také v neděli 12. listopadu, a to v Husově sboru v Ostravě-Michálkovicích. Zde jsme spolu s místní náboženskou obcí Církve čs. husitské a Pamětí národa Moravskoslezského kraje vzpomenuli na veterány v modlitbách, při minutách ticha u pamětní desky legionářů a pomníku padlým v 1. sv. válce, ale také...

Stejně jako loni, i v letošním roce jsme si Den válečných veteránů 11. listopadu připomínali u jejich památníku v moravsko-ostravském Parku Čs. letců.

V předvečer Dne válečných veteránů se opět vydáme do Příbora, abychom společně s dalšími spolky a veřejností uctili památku všech rodáků a občanů města, kteří za nás nasazovali a pokládali své životy ve válečných konfliktech.

Bojovali v zákopech západní fronty, na alpských ledovcích nebo v sibiřské tajze. V průběhu své válečné anabáze museli překonat nesčetná úskalí – od tvrdošíjných nepřátel přes obrovské vzdálenosti až po extrémní mrazy nebo horka.

Letošní Den vzniku samostatného československého státu byl pro členy Jednoty ČsOL Ostrava I hned dvojnásobným svátkem. Z rukou primátora města Ostravy Mgr. Jana Dohnala totiž obdrželi nový reprezentativní prapor. Stalo se tak navíc na místě pro ně nejvzácnějším, a to u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v Husově sadu, za jehož...

V sobotu 28. října se naší jednotě dostane velké cti - u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu obdrží z rukou primátora města Ostravy Jana Dohnala nový prapor coby ocenění jejího společenského přínosu. Stane se tak na místě pro ostravské legionáře nejvýznamnějším - u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v Husově...

Dne 25. října se na ZŠ a MŠ Československé armády v Bohumíně uskuteční další z našich již tradičních Zborovských závodů branné zdatnosti. I tentokrát změří žactvo v legionářském duchu své síly v řadě branně-vědomostních disciplín, ve kterých si zábavnou formou osvojí užitečné schopnosti a znalosti - od zdravovědy, přes střelbu, až po historii...

Vstup do řad Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a podpoř tak naši komemorativní a osvětovou činnost, jejíž cílem je zachování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za svobodu a samostatnost ve 20. století! Členem Československé obce legionářské se může stát každý, kdo chce pomoci v naplnění jejího historického poslání. V případě zájmu nás kontaktuj e-mailem na ostrava1@csol.cz

Přihlášku a další důležité informace o členství najdeš ZDE.