Vítejte na stránce
Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I

Místopředseda naší jednoty br. Tomáš Rusek navštívil vzpomínkový koncert pod názvem "Scotland's Salute", který v Usher Hall v Edinburghu uspořádala Legion Scotland a Poppyscotland na paměť Dne D - vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 6. června 1944. V průběhu komponovaného večera zazněly skladby v působivém podání vojenských hudebních těles z...

Když na sklonku 30. let vyvstala s rostoucí hrozbou války potřeba posílit brannost mládeže, reagovalo Ministerstvo národní obrany zřízením celorepublikových závodů branné zdatnosti. Věnovány byly památce zborovského vítězství, jež mělo byt všem účastníkům vzorem hodným k následování. Tradici závodů na regionální úrovni dnes mezi jinými udržuje také...

V neděli 2. června se v Opavě uskutečnil krajský sokolský slet. Na Tyršově stadionu se v celkem deseti hromadných skladbách představilo na dvanáct stovek cvičenců z celého Moravskoslezského kraje. Do setkání, jež je součástí příprav na nadcházející XVII. všesokolský slet, se aktivně zapojili také členové naší jednoty, kterým připadla čestná úloha...

A je to tady! Šest let uplynulo a to znamená jediné - bude SLET. A Jednota Československé obce legionářské Ostrava I bude u toho!

V pátek 31. května se uskuteční další z řady našich tradičních Zborovských závodů branné zdatnosti, branně-vědomostních soutěží pro žactvo základních a středních škol, jejichž cílem je zábavnou formou seznámit mládež s historií a hrdiny I. a II. odboje za národní osvobození a prohloubení znalosti branných dovedností. Závod se letos bude díky...

Letošní Den vítězství zástupci naší jednoty oslavili v Národním památníku druhé světové války v Hrabyni, a to při vzpomínkovém setkání s představiteli krajské a místní samosprávy, Armády České republiky, dalších institucí, spolků a také se širokou veřejností. Svůj vděk a úctu našim i spojeneckým hrdinům boje za osvobození někdejšího Československa,...

V úterý 30. dubna předseda i oba místopředsedové naší jednoty poděkovali odcházející generální konzulce Polské republiky v Ostravě paní Izabelle Wołłejko-Chwastowicz za vynikající spolupráci a předali jí jménem naší organizace čestné uznání. Stalo se tak na společenském setkání, pořádaném v zahradách generálního konzulátu u příležitosti polského...

Již tradiční pietní akt u Památníku hrdinů ve Slezské Ostravě je pro naši jednotu také nanejvýš vhodnou příležitostí pro ocenění těch členů, kteří se aktivně podílí na naplňování historickeho poslání ČsOL. V předvečer 79. výročí osvobození a vítězství nad nacismem byli letos z rukou členky Předsednictva Republikového výboru ČsOL sestry Evy...

Psal se 30. duben 1945 a šestiletá německá okupace Ostravy se s každým výstřelem chýlila ke svému nezvratnému konci. V podvečerních hodinách už stáli osvoboditelé na břehu Ostravice a přes poslední neporušený most spojující moravskou a slezskou část města vyrazil jako první československý tank T-34/85 s věžovým číslem 051.

Nejmladší členové naší jednoty v současnosti s obdivuhodným zápalem pracují na studentském filmu s názvem Pochožaj, který se odehrává v posledních týdnech druhé světové války. Příběh filmu je inspirován tragickým osudem jednoho z příslušníků 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR - ppor. Borise Pochožaje, jehož život vyhasl 26. dubna...

V uplynulých dnech se v našem kraji odehrál již 5. ročník mezinárodního fotbalového Turnaje národů Akademie FC Baník Ostrava, nad kterým převzal záštitu prezident republiky Petr Pavel. Své síly v turnaji letos poměřilo 12 týmů starších žáků z Česka, Maďarska, Polska, Velké Británie, Slovenska a Německa. Mladí hráči v turnaji už tradičně soutěží na...

Letos uplynulo již 105 let od československo-polské války o Těšínsko. O historii konfliktu bude besedovat místopředseda naší jednoty br. Tomáš Rusek a polský historik Daniel Korbel, a to 10. února od 16:00 v polské Vladislavi a 15. února od 17:00 v Českém Těšíně.

Dne 26. ledna 2024 obdrželi činovníci naší jednoty - předseda br. Martin Lokaj a místopředseda br. Tomáš Rusek - z rukou ředitele Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR plk. Roberta Speychala pamětní plakety Péče o válečné hroby. Významného ocenění se jim dostalo za zásluhy o obnovu a budování nových pietních míst...

Sotva v Evropě utichly výstřely Velké války, rozhořely se na mnoha místech konflikty o hranice nových států, které z ní vzešly. Nejinak tomu bylo i na Těšínsku, které si nárokovala jak ČSR, tak Polsko. Spor se v lednu 1919 rozhořel v krátký, přesto krvavý střet, jenž si na obou stranách vyžádal desítky obětí. A právě jim vzdala u příležitosti 105....

Vstup do řad Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a podpoř tak naši komemorativní a osvětovou činnost, jejíž cílem je zachování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za svobodu a samostatnost ve 20. století! Členem Československé obce legionářské se může stát každý, kdo chce pomoci v naplnění jejího historického poslání. V případě zájmu nás kontaktuj e-mailem na ostrava1@csol.cz

Přihlášku a další důležité informace o členství najdeš ZDE.