Historie

 

V roce 2005 začala u příležitosti 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce někdejší Ruská informační agentura Novosti masově distribuovat a propagovat tzv. svatojiřskou stuhu.

Dne 13. června 1937 byla na budově sokolovny v Moravské Ostravě-Přívoze slavnostně odhalena pamětní deska Emilu Podmolovi, místnímu rodákovi padlému o dvě dekády dříve v bitvě u Zborova. Stalo se tak v rámci tradičních oslav, které se však od těch předchozích znatelně lišily. Pod dojmem nacistické hrozby nabyly charakter manifestace odhodlání...

Dne 12. června uplynulo již deset let od chvíle, kdy navždy odešel člen naší jednoty, radvanický rodák, účastník II. zahraničního odboje a jeden z šesti členů legendárního paravýsadku Wolfram - br. brig. gen. v. v. Robert Matula.

Speciální číslo Legionářského směru, vydané u příležitosti konání VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, obsahuje celou řadu článků líčících stoletou historii obce a také jejích jednot. Na jeho stránkách najdete rovněž text věnovaný legionářskému hnutí na Ostravsku! Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na webu ČsOL ...

Svůj život zasvětil pomoci druhým. Léčil Srby a Černohorce v Balkánských válkách, jako šéflékař úderného praporu čs. legií na Rusi zachraňoval spolubojovníky raněné v krutých střetech s bolševiky. Na rodném Ostravsku pak dopomohl svou usilovnou organizační prací ke zlepšení veřejného zdraví i rozvoji českého spolkového a kulturního života.

V letošním roce tomu bude již sto let, co se návratem do osvobozené vlasti a demobilizací završila dlouhá a strastiplná válečná anabáze československých legionářů v Rusku. Z Vladivostoku se jich od prosince 1919 do podzimu 1920 vrátilo na šedesát tisíc. Přechod do běžného mírového života nebyl pro většinu z nich vůbec jednoduchý. V průběhu 1....

Narodil se 5. prosince 1899 v obci Aix-Noulette, department Pas-De-Calais. Delillovo rodiště je nezvykle spjato s historií československých legií. Již druhým rokem zuřila v Evropě Velká válka a mladému Octavovi bylo právě 15 let, když 6 km jižně od vesnice krvácela Rota Nazdar při útoku na kótu 140 mezi obcemi Souchez a La Targette v rámci bitvy u...

V 11 hodin dne 11. listopadu 1918 dozněly výstřely do té doby největšího a nekrvavějšího válečného konfliktu v dějinách. Ten účastníkům na obou stranách přinesl obrovské utrpení a zkázu. Řadě podrobených evropských národů však poskytl šanci získat zpět svou svobodu a na troskách říší vybudovat nezávislé státy. Vytyčování hranic mezi nimi se ale...