Historie

 

V roce 2005 začala u příležitosti 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce někdejší Ruská informační agentura Novosti masově distribuovat a propagovat tzv. svatojiřskou stuhu.

Dne 12. června uplynulo již deset let od chvíle, kdy navždy odešel člen naší jednoty, radvanický rodák, účastník II. zahraničního odboje a jeden z šesti členů legendárního paravýsadku Wolfram - br. brig. gen. v. v. Robert Matula.

Speciální číslo Legionářského směru, vydané u příležitosti konání VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, obsahuje celou řadu článků líčících stoletou historii obce a také jejích jednot. Na jeho stránkách najdete rovněž text věnovaný legionářskému hnutí na Ostravsku! Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na webu ČsOL ...

Svůj život zasvětil pomoci druhým. Léčil Srby a Černohorce v Balkánských válkách, jako šéflékař úderného praporu čs. legií na Rusi zachraňoval spolubojovníky raněné v krutých střetech s bolševiky. Na rodném Ostravsku pak dopomohl svou usilovnou organizační prací ke zlepšení veřejného zdraví i rozvoji českého spolkového a kulturního života.

V letošním roce tomu bude již sto let, co se návratem do osvobozené vlasti a demobilizací završila dlouhá a strastiplná válečná anabáze československých legionářů v Rusku. Z Vladivostoku se jich od prosince 1919 do podzimu 1920 vrátilo na šedesát tisíc. Přechod do běžného mírového života nebyl pro většinu z nich vůbec jednoduchý. V průběhu 1....

Narodil se 5. prosince 1899 v obci Aix-Noulette, department Pas-De-Calais. Delillovo rodiště je nezvykle spjato s historií československých legií. Již druhým rokem zuřila v Evropě Velká válka a mladému Octavovi bylo právě 15 let, když 6 km jižně od vesnice krvácela Rota Nazdar při útoku na kótu 140 mezi obcemi Souchez a La Targette v rámci bitvy u...

V 11 hodin dne 11. listopadu 1918 dozněly výstřely do té doby největšího a nekrvavějšího válečného konfliktu v dějinách. Ten účastníkům na obou stranách přinesl obrovské utrpení a zkázu. Řadě podrobených evropských národů však poskytl šanci získat zpět svou svobodu a na troskách říší vybudovat nezávislé státy. Vytyčování hranic mezi nimi se ale...