Historie

 

Speciální číslo Legionářského směru, vydané u příležitosti konání VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, obsahuje celou řadu článků líčících stoletou historii obce a také jejích jednot. Na jeho stránkách najdete rovněž text věnovaný legionářskému hnutí na Ostravsku! Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě na webu ČsOL ...

V letošním roce tomu bude již sto let, co se návratem do osvobozené vlasti a demobilizací završila dlouhá a strastiplná válečná anabáze československých legionářů v Rusku. Z Vladivostoku se jich od prosince 1919 do podzimu 1920 vrátilo na šedesát tisíc. Přechod do běžného mírového života nebyl pro většinu z nich vůbec jednoduchý. V průběhu 1....

Narodil se 5. prosince 1899 v obci Aix-Noulette, department Pas-De-Calais. Delillovo rodiště je nezvykle spjato s historií československých legií. Již druhým rokem zuřila v Evropě Velká válka a mladému Octavovi bylo právě 15 let, když 6 km jižně od vesnice krvácela Rota Nazdar při útoku na kótu 140 mezi obcemi Souchez a La Targette v rámci bitvy u...

V 11 hodin dne 11. listopadu 1918 dozněly výstřely do té doby největšího a nekrvavějšího válečného konfliktu v dějinách. Ten účastníkům na obou stranách přinesl obrovské utrpení a zkázu. Řadě podrobených evropských národů však poskytl šanci získat zpět svou svobodu a na troskách říší vybudovat nezávislé státy. Vytyčování hranic mezi nimi se ale...