Proběhlé akce

Dne 4. července si členové jednot Československé obce legionářské Ostrava 1 a Opava připomenuli spolu s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu 104. výročí památné bitvy u Zborova, prvého bojového vystoupení československých legionářů "pod vlastními prapory". Na legionáře ze Slezska a severní Moravy, kteří u Zborova a na...

Dne 19. června se členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I zúčastnili ve Štítině na Opavsku pietního aktu u příležitosti 72. výročí justiční vraždy armádního generála Heliodora Píky, ruského a francouzského legionáře, účastníka druhého zahraničního odboje, organizátora vzniku československé vojenské jednoty v SSSR a oběti zvůle...

Dne 29. května uplynulo přesně sto let od chvíle, co se v moravsko-ostravském Národním domě sešlo na pět stovek legionářů z východní Moravy a Slezska, aby pouhý týden po ustavujícím sjezdu Československé obce legionářské dali vzniknout její moravskoslezské župě. Zahájili tak činnost organizace, která se během své dlouhé - byť totalitami přerušené -...

28. května uplynulo již 137 let od narození "prezidenta Budovatele" dr. Edvarda Beneše - diplomata a státnika, který významným způsobem přispěl ke vzniku ČSR a její obnově po II. světové válce.

Naši činnost můžete pohodlně sledovat také na sociálních sítích! Klikněte na "To se mi líbí" či "Sleduj" a podpořte tak naši snahu o propagaci odkazu boje Čechů a Slováků za národní osvobození v uplynulém století!

Dne 8. května 2021, u příležitosti Dne vítězství, převzali členové jednoty Čestná uznání Československé obce legionářské. Hospodář jednoty br. Vítězslav Mácha byl oceněn za svou dlouholetou činnost ve prospěch jednoty, jmenovitě za obětavou komemoraci prvního a druhého zahraničního odboje na Ostravsku, spolupořádání vzpomínkových i osvětových akcí...

V Den vítězství 8. května vyrazili členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 na poslední část své letošní poutě Moravskoslezským krajem, jejímž cílem bylo vzdát nad hroby a u vybraných pomníků čest příslušníkům 1. československé samostatné tankové brigády, 1. československé smíšené letecké divize a jednotek Rudé armády, kteří před...

Členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I oslavovali Den vítězství na mnoha místech Moravskoslezského kraje. Br. Pečinka již tradičně vzdal v Horním Benešově hold vojákům Rudé armády u pomníku, který jejich oběť v boji s nacistickým Německem připomíná u zdi místního hřbitova.

V pátek 30. dubna vzdali členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I čest osvoboditelům, kteří položili před 76 lety život v krutých bojích závěrečné fáze Ostravské operace. Podobně jako v loňském roce mohla být vzhledem k protiepidemickým opatřením připomínka událostí a obětí jara 1945 v našem kraji realizována pouze komorním...

Navzdory chladnému a deštivému počasí se dne 17. dubna vydali členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I na historické technice a ve stejnokrojích příslušníků 1. československé samostatné tankové brigády na Opavsko k Sudicko-třebomského výběžku, aby alespoň komorním způsobem vzpomenuli na první dny těžkých osvobozovacích bojů, jež...

Sedmý den v měsíci březnu je již více jak sto let neodmyslitelně spjat s osobností T. G. Masaryka (1850-1937). Narozeniny prvního československého prezidenta se staly v meziválečném období příležitostí pro oslavu čerstvě nabyté státnosti a také pro veřejné deklarování úcty a vděku za Masarykovy zásluhy na jejím vydobytí. Sedmý březen neztratil na...

Komplikace spojené s protiepidemickými opatřeními ani mrazivé počasí nezabránily členům Jednoty ČsOL Ostrava 1 připomenout alespoň komorním způsobem československo-polský spor o území někdejšího Těšínského knížectví, který kulminoval v lednu 1919 krátkým, avšak krvavým válečným konfliktem. Do bojů tehdy významně zasáhli po boku domácího vojska také...

Bratři Tomáš Rusek a Tomáš Pilát převzali dne 24. ledna u pomníku Padlým za Těšínsko v Orlové z rukou předsedy Jednoty ocenění Československé obce legionářské za zásluhy o udržování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za národní osvobození.

V neděli 27. prosince 2020 se uskutečnily za účasti členů spolku Vize70plus a Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 pietní akty na památných místech partyzánského odboje v Beskydech, jejichž cílem bylo připomenout dramatické události, které rezonovaly Protektorátem Čechy a Morava v letech 1944-1945. Vzhledem k pandemické situaci...

Jednotě Československé obce legionářské Ostrava I se v uplynulém roce podařilo i navzdory všem komplikacím vyplývajícím z nutných protiepidemických opatření úspěšně realizovat celou šňůru branných akcí pro školní mládež a také dva tradiční střelecké memoriály pro své členy a příznivce. Akce byly stejně jako v minulých letech finančně podpořeny...

Dne 13. prosince 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již XIII. ročník střeleckého Memoriálu paraskupiny Wolfram. Ten byl tradičně věnován památce příslušníků paraskupiny Wolfram, která byla na sklonku roku 1944 vysazena exilovou československou vládou na území okupované...

Večer 15. prosince 2020 nás ve věku 95 let navždy opustil válečný veterán, místopředseda Československé obce legionářské bratr brigádní generál ve výslužbě Václav Kuchynka, volyňský Čech, bývalý příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, čestný předseda litoměřické jednoty ČsOL a současný člen jednoty Praha 2. Poslední rozloučení s br. Kuchynou...

Dne 9. prosince 2020 byl na hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni slavnostně odhalen obnovený hrob italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla. Stalo se tak za účasti zástupců Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I, která celý počin iniciovala, Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a Moravskoslezského...

Člen naší jednoty br. Radim Pilát převzal dne 5. prosince z rukou předsedy jednoty Pamětní medaili Československé obce legionářské II. stupně jako ocenění za dlouholetý přínos na poli komemorace druhého zahraničního i domácího odboje, především pak za udržovaní památky účastníků ostravské operace a partyzanského hnutí v Beskydech. Kvůli...

Členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I uctili nad hrobem na vítkovickém hřbitově památku svého čestného předsedy genpor. Mikuláše Končického (1925−2015). Stalo se tak v předvečer pátého výročí úmrtí tohoto výjimečného muže, účastníka našeho zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné...

Ani Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 17. listopadu si letos kvůli nutným protiepidemickým opatřením nebudeme moci připomenout společně. Prosíme proto naše členy a příznivce, aby si toto významné výročí vzepětí našeho národa proti nacistické a komunistické totalitě připomenuli vhodným způsobem samostatně nebo v rodinném...

Den válečných veteránů je v Ostravě každoročně připomínán v režii Krajského vojenského velitelství Ostrava u Památníku osvobození Rudou armádou v Komenského sadech. Protiepidemická opatření však tomuto tradičnímu veřejnému setkání zabránila. Úctu všem, kdo bojovali, trpěli a umírali za naši svobodu a bezpečí, proto členové Jednoty Československé...

Mimořádná protiepidemická opatření znemožní tradiční vzpomínková setkání u příležitosti Dne válečných veteránů. Stejně jako v případě oslav vítězství a památného 28. října proto vyzýváme naše členy a příznivce, aby si všechny, kdo bojovali, trpěli a umírali za naši svobodu a bezpečí, připomenuli dle svých možností samostatně, v blízkosti svého...

Pouze symbolicky si jednota Československé obce legionářské Ostrava I mohla připomenout u tzv. Tlapákova nároží na rohu ulic Matiční a Dr. Šmerala v Moravské Ostravě 80. výročí tragické smrti ruského legionáře, pedagoga, předsedy někdejší moravsko-ostravské jednoty Československé obce legionářské a přední osobnosti kulturního života meziválečného...

Letošním oslavám Dne vzniku samostatného československého státu zabránila nutná protiepidemická opatření. To však není důvod, abychom památný 28. říjen 1918 zcela opomenuli, i kdyby mělo jít o vzpomínku čistě osobní. Situaci se přizpůsobila také jednota Československé obce legionářské Ostrava I, jejíž členové položili kytici na již tradiční místo...

Vážené sestry, vážení bratři,
jak všichni víme, epidemie nemoci covid-19 naši zemi tvrdě zasáhla a v následujících dnech a týdnech nás čeká velice složité období. Vzhledem k závažnosti situace a v souvislosti s blížícím se 102. výročím vzniku samostatného Československa na vás apeluji, abyste v žádném případě neriskovali zdraví své ani lidí ve vašem...

V sobotu 10. října 2020 byla za aktivní účasti členů naší jednoty obnovena po dvaasedmdesáti letech od likvidace komunisty Jednoty Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách. Ustavující členské schůzi předcházely pietní akty k poctě vůdců legií T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u Památníku československé vzájemnosti na Masarykově...

Dne 4. října 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již V. ročník střeleckého memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše Končického...