Proběhlé akce

Přežil zákopové boje první světové války i tažení proti Maďarům na Podkarpatské Rusi. Osudným se italskému legionáři a strážmistrovi finanční stráže Janu Čondlovi (1887-1921) stalo až setkání s pašerákem na československo-polské hranici u Dětmarovic.

Dne 13. prosince uplynulo již šest let od smrti čestného předsedy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. genpor. Mikuláše Končického, účastníka protinacistického odboje, velitele tanku a později i tankové čety 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR, čestného občana města Ostravy a nositele Řádu Bílého lva II. třídy.

Dnes byla člence naší jednoty sestře Terezii Hribíkové předána Pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské, kterou si kvůli nemoci nemohla převzít na slavnostní členské schůzi. Zaslouženého ocenění se jí dostalo za více jak dvacetiletou obětavou práci ve prospěch jednoty a nezištnou pomoc jejím někdejším členům, veteránům II. světové...

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si členové Jednoty ČsOL Ostrava 1 připomenuli spolu s představiteli samosprávy, škol, státních institucí a spolků ve čtvrtek 18. listopadu u pamětní desky obětí komunistické zvůle, jež se nachází ve vstupní hale radnice města Ostravy. Setkání pořádaného Gymnáziem Olgy Havlové,...

V neděli 14. listopadu 2021 se po roční pauze sešli členové Jednot ČsOL Opava, Ostrava I a Náboženské obce Církve čs. husitské v Ostravě-Zábřehu, aby společně vzdali u příležitosti uplynulého Dne válečných veteránů hold všem, kdo v minulosti přinesl za Čechy a Slováky nejvyšší oběť na poli válečném.

Srdečně zveme ke slavnostním bohoslužbám Církve československé husitské ke Dni válečných veteránů, jež se uskuteční dne 7. listopadu od 10:00 v Husově sboru v Ostravě-Michálkovicích a 14. listopadu od 10:30 v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu. Bohoslužby budou v obou případech následovány položením květinových darů a zapálením svící u blízkých...

Členové Jednoty ČsOL Ostrava I vzdali u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu hold brušperským rodákům, legionářům Josefu Vantuchovi a Valentinu Šajerovi, a to položením květinových darů k jejich pamětní desce na budově městského úřadu. Ta jim byla na věčnou památku odhalena roku 1933 místním sokolstvem a Jednotou ČsOL Moravská Ostrava,...

Oběti položené ve válečných konfliktech našimi lidmi - legionáři, odbojáři a novodobými vojáky - jsme spolu s Ostravany uctili u příležitosti Dne válečných veteránů účastí na pietním aktu pořádaném již tradičně Krajským vojenským velitelstvím Ostrava při Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Předseda jednoty v průběhu vzpomínkového setkání...

Dne 6. listopadu se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA slavnostní členská schůze Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I. Stalo se tak symbolicky v prostorách Divadla Jiřího Myrona - někdejšího moravsko-ostravského národního domu - kde se 29. května 1921 sešli legionáři ze Slezska a...

Den vzniku samostatného československého státu jsme tradičně oslavili spolu se zástupci krajské i místní samosprávy, armády, spolků a institucí pietním aktem u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v moravsko-ostravském Husově sadu. Chybět přirozeně nemohla stráž praporu jednoty ve stejnokrojích československých legií.

Dne 23. října se členové naší jednoty zúčastnili Vojenského dne v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, který uspořádala Jednota Československé obce legionářské Hodonín ve spolupráci s dalšími spolky. Divákům se naši členové předvedli coby příslušníci útočného oddílu 33. střeleckého pluku československých legií v Itálii, a to jak v ukázce...

Dne 22. října 2021 se uskutečnil již VI. ročník střeleckého a turistického Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického, soutěže věnované památce účastníka zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády, jednoho z osvoboditelů města Ostravy od německých okupantů v dubnu 1945 a někdejšího...

Dne 15. října uspořádala Jednota Československé obce legionářské Ostrava I s podporou Ministerstva obrany České republiky další ročník svého již tradičního Zborovského závodu branné zdatnosti pro žáky základních škol. Tak jako v předchozích letech si závod kladl za cíl přispět k brannosti školní mládeže a zábavně-popularizační cestou posílit...

Dne 18. října byla slavnostní vernisáží v prostorách výstavní síně radnice Městského obvodu Moarvská Ostrava a Přívoz zpřístupněna veřejnosti putovní výstava Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pod názvem Cestou 1. Československého armádního sboru / Návraty volyňských Čechů. Návštěvníci se mohou až do 12. listopadu seznámit díky velkoformátovým...

Navštivte putovní výstavu Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel "Cestou 1. československého armádního sboru / Návraty volyňských Čechů" v prostorách výstavní dvorany radnice Městského obvodu Moravská Ostrava-Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše 555! Výstava bude volně přístupná v pracovních dnech od 10 do 17 hodin, a to až do 12. listopadu.

Sedmnáctou zastávkou Legiovlaku se na jeho letošní pouti po Česku stala Ostrava. Na svinovské nádraží se vrátil po dlouhých pěti letech. Dne 30. září jej zde čekalo za účasti celé řady význačných hostů - představitelů a zástupců samosprávy, bezpečnostních složek, paměťových institucí a spolků z celého Ostravska - náležité uvítání, zorganizované...

Dne 8. října jsme spolu se sestrami a bratry z Tělovýchovné jednoty Sokol Moravská Ostrava I vzdali hold členům a členkám Sokola, kteří v minulém století obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Učinili jsme tak v Památný den sokolstva, jenž připomíná tragické události, od nichž letos uplynulo přesně 80 let - v noci ze 7....

S návštěvou Legiovlaku v Ostravě se nám naskytla příležitost prezentovat veřejnosti také bohatou komemorativní a osvětovou činnost naší jednoty. V průběhu soboty 2. října tak měli návštěvníci možnost se s námi potkat na svinovském nádraží, kde je unikátní rekonstrukce vlaku z dob působení československých legií na Transsibiřské magistrále v letech...

Po pěti letech dorazil do Ostravy Legiovlak. Sedmnáctou zastávkou legionářského vlaku se při jeho letošním putování po městech České republiky stalo svinovské nádraží. Zde byl za účasti celé řady význačných hostů - představitelů a zástupců samosprávy, bezpečnostních složek, paměťových institucí a spolků nejenom z Ostravska - náležitě uvítán oběma...

Dne 29. 9. jsme přednášeli o sibiřské anabázi našich legionářů pro žáky devátých tříd Základní a mateřské školy Československé armády v Bohumíně. Mládež tak měla možnost se seznámit s okolnostmi vzniku a působení československé legie v Rusku, s životem jejích příslušníků na Transsibiřské magistrále, ale také se současností Československé obce...

Nádraží Ostrava-Svinov je sedmnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Ostravě-Svinově přístupný zdarma od čtvrtka 30. září až do neděle 10. října. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.

U příležitosti VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské byl br. Tomáš Rusek dekorován Křížem za zásluhy jako výrazem vděčnosti za podíl na úspěchu projektu Legie100, na němž aktivně participoval formou účasti na realizaci poutí na bojiště legií, navazováním a prohlubováním zahraničních styků, nebo také výzkumem a popularizací...

Dne 4. září 2021 se členové jednoty Ostrava I zúčastnili VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, který se uskutečnil v Praze u příležitosti 100. výročí založení a 30. výročí obnovení naší organizace. Sjezd s úspěchem manifestoval společenský význam Československé obce legionářské a odhodlání členstva i nadále naplňovat její...

V předvečer VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, v pátek 3. září 2021, se v Pantheonu Národního muzea v Praze uskutečnilo slavnostní zasedání ke 100. výročí založení Československé obce legionářské, kterého se zúčastnili čestní hosté, váleční veteráni, členové Republikového výboru ČsOL a potomci československých legionářů.

Československá obec legionářská požádala města a obce, ve kterých působí její jednoty, zda by se symbolicky připojily k oslavám 100. výročí vzniku naší organizace nasvícením budov do barev české trikolory. Výzvu vyslyšel také magistrát města Ostravy. Ve večerních hodinách dne 3. září se tak rozzáří národními barvami ostravská Nová radnice!...

V pátek 27. srpna 2021 uspořádaly Třinecké železárny, a. s. pietní setkání k uctění památky zaměstnanců vítkovické válcovny trub, padlých v letech II. světové války. Na oběti nacistických represí a spojeneckého náletu bylo společně vzpomenuto v prostorách vrátnice provozu na Výstavní ulici, kde je celkem 44 jmen umučených a zahynuvších zvěčněno na...

Zástupci Československé obce legionářské z jednot Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Ostrava I se zúčastnili odhalení památníku padlých z 1. světové války ve Městě Albrechtice na Krnovsku. Původní památník padlým vznikl ve 20. letech 20. století. Dominantou se stala socha vojáka na kamenných blocích, kde byla umístěna pamětní deska nesoucí...

Právě vyšlo druhé letošní číslo Legionářské směru, časopisu Československé obce legionářské. I tentokrát v něm najdete mnohé o činnosti naší jednoty, stejně jako řadu zajímavých článků, jež se vážou k aktuálním výročím. Časopis si můžete přečíst v elektronické podobě zde.