Proběhlé akce

 

V sobotu 10. října 2020 byla za aktivní účasti členů naší jednoty obnovena po dvaasedmdesáti letech od likvidace komunisty Jednoty Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách. Ustavující členské schůzi předcházely pietní akty k poctě vůdců legií T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u Památníku československé vzájemnosti na Masarykově...

Předseda jednoty Československé obce legionářské Ostrava I br. Martin Lokaj dekoroval dne 7. října, v předvečer Památného dne sokolstva, prapor partnerské T. J. Sokol Moravská Ostrava 1 stuhou nesoucí heslo "My svobodu vybojovali - vy ji braňte!" a předal jejímu starostovi Ing. Pavlu Kramolišovi pamětní list. Ocenění moravsko-ostravským sokolům...

Protiepidemická opatření letos odložila, nebo zcela překazila řadu sportovních akcí, jež naše jednota tradičně pořádá pro školní mládež. Květnový branný závod, pořádaný u příležitosti 105. výročí účasti Roty Nazdar v bitvě u Arrasu, jsme museli přesunout na 6. říjen. Kvůli platným omezením na pořádání hromadných akcí proběhne závod s omezeným...

Dne 4. října se na střelnici v Petřvaldě u Karviné uskuteční již V. ročník střeleckého memoriálu, který je věnován památce čestného předsedy naší jednoty, br. genpor. Ing. Mikuláše Končického (1925-2015). Abychom chránili zdraví našich členů a soutěžících, proběhne letošní memoriál v komorním duchu a za důsledného dodržení všech hygienických...

Dne 30. září 2020 převzali na Celním úřadě pro Moravskoslezský kraj zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I výtěžek finanční sbírky na obnovu hrobu italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla v Dolní Lutyni. Symbolický šek v hodnotě 20 663 Kč předal předsedovi jednoty br. Martinu Lokajovi plk. Kamil Kaluža,...

Dne 23. září byla v podvečerních hodinách v Moravské Ostravě za hojné účasti veřejnosti slavnostně odhalena pamětní deska Obětem komunistických monstrprocesů na budově Čapkovy sokolovny, místě, kde se tato zrůdná divadla v režii KSČ před 70 lety odehrála.

Dne 29. července 2020 zemřel ve věku úctyhodných 98 let člen naší jednoty, čestný občan města Ostravy, účastník II. domácího odboje, lékař a především sokol tělem i duší, br. Věroslav Dušek.

Opatření proti probíhající pandemii naneštěstí zhatily realizaci plánovaných velkolepých oslav osvobození po celém Ostravsku. Hrdinové a oběti bojů, od kterých letos uplyne již 75 let, si však bezesporu zaslouží vzdát úctu - ač by šlo jen o skromný, symbolický hold. Proto se zástupci jednoty ČsOL Ostrava I vydali ve dnech 28. a 30. dubna na 23...

Dne 6. března jsme s jednodenním předstihem oslavili ve Stará Ves nad Ondřejnicí 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Vzpomínkového setkání se zúčastnilo několik desítek místních občanů a žáků základní školy, kteří si vyslechli proslovy starosty obce Dalibora Dvořáka a místostarosty Jaromíra Chvostka o díle a významu prezidenta...