Nadcházející akce jednoty

Dne 12. prosince vzdáme v předvečer výročí úmrtí hold čestnému předsedovi naší jednoty, jednomu z osvoboditelů města Ostravy dubna 1945 - bratru genpor. Mikuláši Končickému (1925-2015). Stane se tak v 16:00 nad hrobem na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích, kde vás srdečně zveme.

Na bratra Čondla opět vzpomeneme nad jeho hrobem v Dolní Lutyni, a to v sobotu 9. prosince od 10:00. Veřejnost je srdečně zvána!

Farej! je pilotní ročník nevšední dějepisné soutěže ŽS Ostrava-michálkovice, jejímž cílem je seznámit zábavnou formou žactvo ostravských základních škol a nižších stupňů gymnázií s vybranými příběhy moderních dějin města Ostravy.

Bojovali v zákopech západní fronty, na alpských ledovcích nebo v sibiřské tajze. V průběhu své válečné anabáze museli překonat nesčetná úskalí – od tvrdošíjných nepřátel přes obrovské vzdálenosti až po extrémní mrazy nebo horka.