Hold zborovským hrdinům

02.07.2024

"My Ostraváci jsme v té veliké zborovské bitvě samozřejmě nescházeli a vykonali správně svou povinnost", vzpomínal po letech účastník bitvy u Zborova, ostravský legionář František Vladimír Hrbáč (1892-1943), na "veliký den svého života". Ani dnešní následovníci ostravských legionářů na zborovské vítězství a jeho hrdiny nezapomínají. Po 107 letech si je připomněli na pietním aktu, jenž se uskutečnil 2. července u osária čestného vojenského pohřebiště na Olšanských hřbitovech v Praze.

Členové Jednoty Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I se setkání, pořádaného Ústředím ČsOL a Ministerstvem obrany ČR, zúčastnili v rámci XVII. všesokolského sletu v Praze. Celá řada novodobých ostravských legionářů je totiž zároveň aktivními členy České obce sokolské a na velkém svátku sokolstva, jenž je vyvrcholením šestiletých příprav, tak nemohla chybět. Toto propojení má - a to nejenom v Ostravě - svou hlubokou historii. První příslušníci našeho zahraničního odboje byli zpravidla Sokoly a byly to právě jimi pěstované ideály vlastenectví a brannosti, stejně jako organizační zkušenosti, které umožnily vznik a úspěch československých legií v boji za samostatný stát. Zborov toho ostatně byl příkladem.

Hrdiny památné bitvy, jakož i všechny legionáře-sokoly, uctili v čele ostravské a smolkovské delegace společným položením květinového daru a vojenskými poctami předseda Jednoty ČsOL Ostrava I br. Martin Lokaj a místostarosta a náčelník T. J. Sokol Moravská Ostrava I br. Vít Kostecký. Připojili se tak jednak k zástupcům státu, samosprávy a armády, tak k dalším členům ČsOL a Sokola z místních i zahraničních jednot, které do hlavního města přivedl probíhající slet, a to např. jednot z Ukrajiny či Spojených států amerických.

Skupina se následně odebrala také k blízkému hrobu zakladatelů sokolského hnutí - Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, odkud pak zamířila naplňovat jejich odkaz - na značky sletového stadionu.

Více o průběhu pietního aktu najdete na webu ČsOL zde

Text: br. Martin Lokaj, předseda jednoty
Foto: br. Ivo Kostecký; br. Petr Tolar