Octave Delille – francouzská oběť sporu o Těšínsko

15.03.2020

Narodil se 5. prosince 1899 v obci Aix-Noulette, department Pas-De-Calais. Delillovo rodiště je nezvykle spjato s historií československých legií. Již druhým rokem zuřila v Evropě Velká válka a mladému Octavovi bylo právě 15 let, když 6 km jižně od vesnice krvácela Rota Nazdar při útoku na kótu 140 mezi obcemi Souchez a La Targette v rámci bitvy u Arrasu.

Francouzští vojáci 15. praporu alpských střelců u radnice v Karviné, 1920. (zdroj: fotopolska.pl)
Francouzští vojáci 15. praporu alpských střelců u radnice v Karviné, 1920. (zdroj: fotopolska.pl)


Když dosáhl Delille odvodového věku, nastoupil službu u 1. kulometné roty 15. praporu alpských myslivců. Na počátku roku 1920 byla jeho jednotka v rámci francouzsko-italského dohodového kontingentu vyslána na území Těšínska, kde měla v součinnosti s čs. a polským četnictvem provádět pořádkovou a bezpečnostní službu v průběhu příprav na plebiscit (československé a polské vojsko muselo území opustit). Delillův oddíl byl umístěn posádkou na radnici ve staré Karviné (dnes Karviná-Doly).

Dům katolických dělníků "Praca" ve staré Karviné, v jehož okolí došlo ke střetu. (zdroj: SOkA Karviná)
Dům katolických dělníků "Praca" ve staré Karviné, v jehož okolí došlo ke střetu. (zdroj: SOkA Karviná)

Počátkem března 1920 v regionu vzrostlo napětí, šířily se zvěsti o vpádu českých vojsk, a v této souvislosti docházelo k ozbrojování polského civilního obyvatelstva a chystání preventivního výpadu. Dohodoví důstojníci operativně vysílali ozbrojené hlídky na místa, kde se daly očekávat problémy. Dne 9. března večer byl také Delill a tři další francouzští vojáci vysláni k české škole v Karviné (jinde k šachtě Hohenegger), která se nacházela naproti kostela Sv. Petra z Alkantary, a byla ohrožovaná skupinami polských ozbrojenců. Po cestě se hlídka neznající cestu spojila s oddílem 10 čs. četníků (dle některých pramenů četníci eskortovali domů českého plebiscitního pracovníka). Pojednou padly z polského Domu katolických dělníků "Praca" výstřely a mezi skupinu bylo hozeno několik granátů. Dvacetiletý střelec Octave Delille byl na místě mrtev, zasažen střelou do hlavy. Ostatní vojáci a četníci přepadení přežili.

Pomník padlým v Aix-Noulette. (zdroj: Wikipedia Commons)
Pomník padlým v Aix-Noulette. (zdroj: Wikipedia Commons)

Panuje předpoklad, že tělo Octava Delilla bylo repatriováno do Francie, kde byl následně pochován. Jeho jméno bychom nalezli také na pomníku padlým v obci Aix-Noulette. Celkem v průběhu roku 1920 na území Těšínska zemřeli 4 francouzští vojáci. 

Čest jejich památce!

Text: br. Tomáš Rusek