Den válečných veteránů v Ostravě

11.11.2021

Oběti položené ve válečných konfliktech našimi lidmi - legionáři, odbojáři a novodobými vojáky - jsme spolu s Ostravany uctili u příležitosti Dne válečných veteránů účastí na pietním aktu pořádaném již tradičně Krajským vojenským velitelstvím Ostrava při Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Předseda jednoty v průběhu vzpomínkového setkání předal primátorovi Statutárního města Ostravy Tomáši Macurovi Pamětní medaili 100 let ČsOL, udělenou za podporu činnosti ČsOL a veřejných akcí přispívajících k udržování památky hrdinů trojího boje Čechů a Slováků za svobodu ve 20. století.