Den vítězství

21.05.2024

Letošní Den vítězství zástupci naší jednoty oslavili v Národním památníku druhé světové války v Hrabyni, a to při vzpomínkovém setkání s představiteli krajské a místní samosprávy, Armády České republiky, dalších institucí, spolků a také se širokou veřejností. Svůj vděk a úctu našim i spojeneckým hrdinům boje za osvobození někdejšího Československa, stejně jako všem nevinným obětem německé zvůle z našeho regionu, jsme vzdali položením květinových darů ke kenotafu s prsťmi půdy z památných míst, kde byla v letech 1939-1945 prolita jejich krev.