IV. ročník memoriálu Mikuláše Končického

26.10.2019

Dne 26. října uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již IV. ročník střeleckého a turistického memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše Končického (1925-2015).

Tak jako v minulých letech bylo cílem memoriálu seznámit soutěžící atraktivní a zábavnou formou s osobností genpor. Mikuláše Končického a tradicemi II. odboje za národní osvobození na Ostravsku, popularizovat tak různorodou činnost ČsOL a získat mezi účastníky nové členy a sympatizanty. K tomuto účelu byla členy jednoty naplánována a připravena soutěž sestávající z dvou částí - klasické střelecké a turistické (orientační a zároveň poznávací).

Střelecká část memoriálu proběhla na střelnici vlastněné Sportovně střeleckým klubem SSK 0061 v Petřvaldě u Karviné (U Tesly 311, 735 41 Petřvald). Zbraně, střelivo, terče a další materiál poskytla firma Marcel Žurovec (Nádražní 58, 702 00), která rovněž zajistila dopravu účastníků z Petřvaldu. Náplní střelecké části byla po obligatorním poučení o bezpečnosti střelba na pevný mezinárodní pistolový terč z pistole ČZ v ráži 9mm Luger na vzdálenost 10m. Střelci stříleli ve stoje z místa v časovém limitu dvou minut, jednoručně či obouruč dle vlastních preferencí. Každý soutěžící měl k dispozici 10 nábojů bez možnosti nástřelu. Následně stříleli na za stejných podmínek na terč ve vzdálenosti 15m. Překročení dvouminutového limitu bylo v obou disciplínách penalizováno odpočte nejlepšího zásahu za každou ránu.

Střelecké části závodu, trvající od 8:00 do 11:00, se zúčastnilo celkem 28 soutěžících (výsledková listina přiložena). První tři střelci byli posléze oceněni diplomem a poháry. První místo obsadil p. Jiří Stoch, těsně následován na druhém místě p. Martinem Pavlíčkem. Na třetím místě se pak umístila pí. Alexandra Ševčíková.

Po skončení střelecké části memoriálu se 25 soutěžících přesunulo dodávkou z Petřvaldu k obci Smolkov, kde byla zahájena druhá, turisticko-orientační část. Celá skupina položila v úvodu kytici k místnímu pomník u Obětem 2. světové války na Hřbitovní ulici, kde se ji dostalo výkladu o osvobozovacích bojích v závěru II. světové války, jichž se aktivně zúčastnil i genpor. Mikuláš Končický, stejně jako o historii stálého pohraničního opevnění, konkrétně pak o unikátní dělostřelecké tvrzi Smolkov, jejíž objekty v následné části memoriálu sehrály důležitou orientační roli.

Skupina se po tomto úvodním zastavení a poučení následně vydala v cca 12:00 po silnici ze směru Smolkov na Hrabyni. Na silnici bylo pro účastníky připraveno kontrolní stanoviště, kde si určili azimut k prvnímu kontrolnímu bod, kterým byla dělostřelecká pozorovatelna MO-S 42 "Nad Hájem". U tohoto objektu předválečného opevnění na ně opět čekalo určení azimutu k dalšímu kontrolnímu bodu, tentokrát k objektu pro dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž MO-S 38 "V lese". Stejným způsoben pak pokračovali k třetímu kontrolnímu bodu, dělostřeleckému srubu MO-S 39 "U trigonometru" a ke čtvrtému, pěchotním srubu MO-S 40 "Nad silnicí". Dále postupovali lesem až k silnici, po které se vydali doleva ke kruhovému objezdu před obcí Hrabyně. Tam se vydali vpravo polní cestou podél rychlostní komunikace až došli k podjezdu. Tím prošli a pokračovali po polní cestě směrem mezi dva vysílací stožáry. Cesta je pak dovedla ke statku, kde překročili silnici a pokračovali vpravo k Národnímu památníku II. světové války v Hrabyni, kde se nacházel cíl.

Po splnění turisticko-orientační části byl memoriál v 16:00 ukončen předáním diplomů a pohárů jmenovaným nejlepším střelcům a pamětních listů všem účastníkům. Jelikož je památník v Hrabyni ústředním místem paměti II. světové války v České republice a zároveň místem spjatým s těžkými boji 
o Ostravu v dubnu 1945, nemohl být memoriál věnovaný genpor. Mikuláši Končickému završen jinak, než společným uctěním památky a vzdáním holdu všem, kteří se zasloužili o osvobození Československa od německých okupantů.

Na závěr je nutno konstatovat, že memoriál proběhl zcela úspěšně a plně ve shodě s připravenými propozicemi. Účastníci byli řádně poučeni a seznámeni s pravidly bezpečnosti jak na střelnici, tak na veřejných komunikacích, po kterých se pohybovali v druhé části závodu. Vše tak proběhlo bez zbytečných časových prodlev, úrazů, či jakýchkoliv komplikací. Vedle soutěžních disciplín se rovněž podařilo naplnit hlavní cíl memoriálu a to zapůsobit popularizační formou na potencionální sympatizanty, seznámit je s vybranými mezníky a osobnostmi protinacistického odboje a mimo jiné s činností komemorační činností současné ČsOL na Ostravsku. Díky na tomto místě patří všem členům jednoty Ostrava I, kteří se přípravy a realizace memoriálu zúčastnili, zvláště pak bratřím Rostislavu Exnerovi, Radimu Šelongovi a především pak p. kpt. v. v. Janu Šimčíkovi.