Nový prapor ostravské jedničky

29.10.2023

Letošní Den vzniku samostatného čs. státu byl pro členy Jednoty ČsOL Ostrava I hned dvojnásobným svátkem. Z rukou primátora města Ostravy Mgr. Jana Dohnala totiž obdrželi nový reprezentativní prapor. Stalo se tak navíc na místě pro ně nejvzácnějším, a to u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v Husově sadu, za jehož vznikem a obnovou stáli jejich předchůdci.
Slavnostního setkání 28. října se zúčastnili představitelé krajské a městské samosprávy, uniformovaných sborů, spřízněných spolků a dalších institucí, přičemž nechyběla ani široká veřejnost. Přítomní nejprve tradičním pietním aktem uctili památku všech, kdo se zasloužil o samostatnost státu, od jehož vzniku letos uplynulo již 105 let. Po státní hymně a položení květinových darů před shromáždění vystoupil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA a primátor města Ostravy Mgr. Jan Dohnal, kteří ve svých proslovech shodně akcentovali charakter svátku, který není toliko historickým ohlédnutím, ale především oslavou a povzbuzením pro současnost.
S odezněním večerky za padlé pak přišlo na řadu předání praporu, který Jednota Ostrava I obdržela od města Ostravy jako náhradu za dosavadní, silně opotřebený a dlouhodobě nevyhovující prapor, a to coby ocenění záslužné komemorativní, vzdělávací a sportovně-branné činnosti jednoty, prostřednictvím které jsou na Ostravsku zachovávány tradice I. a II. odboje za národní osvobození a památka jeho účastníků. Rozvinutý prapor primátor vložil do rukou předsedy jednoty br. Martina Lokaje, který jej poté předal stráži v historických stejnokrojích čs. legií pod velením místopředsedy jednoty br. Zdeňka Merty.
Praporečník br. Vítězslav Mácha následně sklonil žerď praporu k udělení dedikační stuhy města Ostravy. Další stuhy pak připnuli kmotři praporu, a to zástupci rodiny Klegovy a Řehulkovy, jejichž předci - pplk. MUDr. Ludvik Klega (1888-1933) a genmjr. Ing. Josef Řehulka (1915-2002) - patřili mezi přední osobností legionářského hnutí na Ostravsku minulého století. Nešlo přitom o náhodu. Jednota Ostrava I v uplynulém roce oběma odhalila v rodných obcích pamětní desky. Dekorováním praporu tak jejich potomci zároveň vyjádřili svůj vděk.
Pro Jednotu Ostrava I šlo přirozeně o velkou čest. Rozvinutí nového praporu ostatně představuje v jejím životě zcela výjimečnou událost. Prapor totiž nemá pouze praktický (dnes už spíše historický), ale především hluboce symbolický význam - zhmotňuje totiž v sobě hodnoty, ideály a tradice, ke kterým se členové jednoty hlásí, jež hrdě nesou a aktivně šíří. To se přirozeně odráží také na podobě praporu, který na líci listu nese znak ČsOL s letopočty zápasů o národní osvobození 1914-1920 a 1938-1945, a na rubu symboliku inspirovanou praporem 1. čs. sam. tankové brigády, osvoboditelky města Ostravy na jaře 1945, jejíž mnozí příslušníci byli až do svého skonu členy jednoty.
Slavnostní shromáždění však předáním praporu neskončilo. Členové jednoty a hosté se následně přesunuli do blízkého hotelu Mercure, kde na ně v salónku Hlubina čekalo vedle volnějšího společenského setkání a občerstvení také promítání filmu z produkce jednoty pod názvem Historie a současnost legionářského hnutí na Ostravsku. Ten představil jednak unikátní, dosud nepublikované historické snímky ostravských legionářů z meziválečného a těsně poválečného období, jednak ilustroval bohatou a pestrou činnost členstva Jednoty Ostrava I v posledních letech.
Text: br. Martin LokajFoto: Bc. Jana Hájková