Moravskoslezský kraj ocenil činnost naší jednoty

09.05.2023

Jednota Československé obce legionářské Ostrava I obdržela Čestné uznání Moravskoslezského kraje za svou komemorativní a vzdělávací činnost. Stalo se tak dne 9. května u příležitosti vyhlášení Osobnosti Moravskoslezského kraje, cen pro dobrovolníky BoSmePartyja a v neposlední řadě Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 - již 14. ročníku regionální soutěže, jejímž cílem je ocenit zásluhy a společenský přínos firem, organizací veřejného sektoru, obcí a spolků. Mezi nominované v kategorii spolků se letos zařadila také naše jednota, kterou na slavnostním setkání v prostorách BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovic reprezentoval předseda br. Martin Lokaj a místopředseda br. Zdeněk Merta. Ocenění z rukou hejtmana Ivo Vondráka však přirozeně patří všem členům jednoty, kteří se aktivně podíleli a podílí na její činnosti a pomáhají tak úspěšně naplňovat historické poslání Československé obce legionářské na Ostravsku i v celém Moravskoslezském kraji. Za to jim právem patří gratulace a poděkování.

Text a foto: br. Martin Lokaj