Čestná uznání pro členy jednoty

16.05.2021

Dne 8. května 2021, u příležitosti Dne vítězství, převzali členové jednoty Čestná uznání Československé obce legionářské. Hospodář jednoty br. Vítězslav Mácha byl oceněn za svou dlouholetou činnost ve prospěch jednoty, jmenovitě za obětavou komemoraci prvního a druhého zahraničního odboje na Ostravsku, spolupořádání vzpomínkových i osvětových akcí a aktivní vystupování v historických stejnokrojích coby čestná stráž či stráž praporů. Br. Vítězslav Uvíra si ocenění vysloužil za svou snahu o popularizaci legionářské literatury a aktivní účast na pietních a osvětových akcích jednoty, k jejichž realizaci také sám přispívá.

Oběma bratřím děkujeme a gratulujeme!