Ocenění členů jednoty

30.04.2024

Již tradiční pietní akt u Památníku hrdinů ve Slezské Ostravě je pro naši jednotu také nanejvýš vhodnou příležitostí pro ocenění těch členů, kteří se aktivně podílí na naplňování historickeho poslání ČsOL. V předvečer 79. výročí osvobození a vítězství nad nacismem byli letos z rukou členky Předsednictva Republikového výboru ČsOL sestry Evy Armeánové dekorováni Pamětní medailí ČsOL III. stupně bratři Tomáš a Radek Pilátovi - a to za dlouholetou obětavou práci pro naši jednotu, zvláště pak za přínos na důstojné komemoraci a popularizaci událostí a hrdinů osvobození Ostravska v dubnu 1945 a partyzánského hnutí na Beskydsku. Oběma bratřím za vše děkujeme a gratulujeme k zaslouženému ocenění!

Věrnost za věrnost!