Odhalení památníku padlých z I. sv. války v Albrechticích

14.08.2021

Zástupci Československé obce legionářské z jednot Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Ostrava I se zúčastnili odhalení památníku padlých z 1. světové války ve Městě Albrechtice na Krnovsku. Původní památník padlým vznikl ve 20. letech 20. století. Dominantou se stala socha vojáka na kamenných blocích, kde byla umístěna pamětní deska nesoucí jména na šest desítek padlých občanů. Postupem času však památník změnil svůj význam, neboť byl po 2. světové válce přestavěn k oslavě osvobozující sovětské armády. Ta však město neosvobodila. Až nyní dostal památník novou desku, která nese opět text k uctění památek padlých občanů z 1. světové války. Celá slavnost se konala v místním parku Bedřicha Smetany, kde bylo uvedeno v život i nově postavené jeviště. O kulturní dojem se starala místní Dechová hudba Město Albrechtice a jako dobový kolorit působil flašinetář František Petrovič. Program pokračoval do večerních hodin s vystoupením Josefa Aloise Náhlovského a promítáním letního kina. Tímto počinem tak opět spatřil světlo světa další památník, který připomíná utrpení a oběti obyvatel v 1. světové válce. Československá obec legionářská svou přítomností tak mohla pomoci důstojně uctít památku všech obětí války, bez ohledu na bojující stranu. Hrůzy války je důležité neustále připomínat a nezapomínat na ty, kteří zaplatili za mír cenu nejvyšší. 

Text a foto převzaty z FB stránky Československá obec legionářská Jednota Valašské Klobouky