Ostrava válečným veteránům

14.11.2023

Členstvo Jednoty Ostrava I letos vzdalo válečným veteránům u příležitosti jejich svátku hold hned na čtyřech místech, a to jak v podobě tradičních vzpomínkových setkání, tak formou besedy pro širokou veřejnost.

Již v předvečer Dne válečných veteránů jsme se vydali do Příbora, kde na Náměstí Sigmunda Freuda proběhl pietní akt za vlastence a osvoboditele umučené a padlé v letech druhé světové války. Stalo se tak u pamětní desky na radniční budově, která v bronzu zvěčňuje jména místních obyvatel a vojáků Rudé armády, kteří položili své životy v boji s nacismem.

Stejně jako loni, i v letošním roce se 11. listopad v Ostravě připomínal u památníku válečným veteránům v Parku Čs. letců. Také zde jsme položením květinových darů a skloněním praporu jednoty vzdali hold všem, kdo za naši svobodu a bezpečí nasazovali a pokládali své životy ve světových válkách i současných konfliktech. Myšlenkami jsme byli zvláště s našimi ukrajinských přáteli, bránícími už více jak rok svou zemi ve válce s putinským Ruskem. 

S květy vlčích máků na klopách jsme tak mohli učinit na tradičním pietním aktu pořádaném Krajským vojenským velitelstvím Ostrava, a to za hojné účasti veteránů, představitelů krajské i místní samosprávy, spolků, dalších institucí a samozřejmě také široké veřejnosti. Slavnostní událost se stala příležitostí pro udělení ocenění příslušníkům Krajského vojenského velitelství Ostrava. Pamětními medailemi tentokrát přítomné veterány dekorovalo i Sdružení válečných veteránů České republiky pro Moravskoslezský kraj.

Zatímco v Ostravě probíhalo zmíněné setkání, drželi členové jednoty čestnou stráž rovněž v sousedním Rychvaldu, a to u památníku Padlým vojínům ve světové válce, který připomíná rychvaldské rodáky, kteří zahynuli na vzdálených bojištích let 1914-1918.

Poslední setkání ostravských legionářů k letošnímu Dni válečných veteránů pak proběhlo v neděli 12. listopadu, a to v Husově sboru v Michálkovicích. Zde jsme spolu s místní náboženskou obcí Církve čs. husitské a Pamětí národa Moravskoslezského kraje vzpomenuli na veterány v modlitbách, při minutách ticha u pamětní desky legionářů a pomníku padlým v první světové válce, ale také besedou, při níž k nám prostřednictvím audionahrávek, uchovávaných Pamětí národa, promluvili účastníci druhé světové války. Chybět mezi nimi nemohli někdejší přední činovníci naší jednoty, bratři Mikuláš Končický (1925-2015) a Otakar Riegl (1925-2013).

Na závěr bohoslužby požehnal biskup Olomoucké diecéze Církve čs. husitské br. Tomáš Chytil nedávno udělenému praporu naší jednoty a všem jejím členům, kteří obětavě naplňují historické poslání Čs. obce legionářské na Ostravsku. Šňůra výše zmíněných akcí toho byla ostatně důkazem.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Moravskoslezský kraj; ČsOL Ostrava I