Památník válečným veteránům v Ostravě

01.07.2022

V první červencový den se členové naší jednoty po boku válečných veteránů, představitelů Moravskoslezského kraje, města Ostravy, Krajského vojenského velitelství Ostrava a veřejnosti zúčastnili slavnostního odhalení nového památníku válečným veteránům v moravsko-ostravském Parku Čs. letců.

Autorkou realizace je sochařka Pavla Sceranková, na uměleckém řešení se podílel také spisovatel a básník Ondřej Buddeus. Památník byl vybudován dle jejich návrhu, který zvítězil ve výtvarně-architektonické soutěži. Nový památník tvoří tři kužely, se kterými může návštěvník pohybovat v žulových drahách a měnit tak význam slov, umístěných na okruží. Kužely putující v prostoru jsou symboly lidí, vracejících se z válečných cest a hledajících své místo. Získané zkušenosti z války jejich hledání uzavírá v kruhu, objekty tak nemají své pevné místo, trochu "překáží," nikoliv proto, že by byly zbytečné, ale proto, že pro ně neexistuje místo, jež by odpovídalo zažitým zkušenostem. Největší kužel představuje mimořádnou situaci války, druhý reflektuje všednodennost. Nejmenší objekt prezentuje situaci tady, po konfliktu, tematizuje mlčení, to, o čem nelze hovořit. 

Objekty jsou opatřeny slovy veteránů a zachycují jejich osobní zkušenost i kolektivní příběh. Návštěvník tak má symbolickou možnost sdílet zkušenost veteránů. Tvůrci vedli rozhovory s válečnými veterány z novodobých konfliktů po roce 1989 (Afghánistánu, Mali, Balkánu...) a 2. světové války. Zdrojem cenných informací byly i rozhovory, jež zaznamenává projekt Paměť vojáka - příběhy zahraničních operací Vojenského historického ústavu, dokumentujících události z novodobých misí. Slova válečných veteránů odlišují ostravský památník od jiných, zpravidla nesoucích jména padlých či různé citáty. Texty umístěné na okruží se po setmění rozsvítí.

Text: br. Martin Lokaj

Foto: Odbor pro válečné veterány MO ČR