Pietní akt TGM 170

06.03.2020

Dne 6. března jsme s jednodenním předstihem oslavili ve Stará Ves nad Ondřejnicí 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Vzpomínkového setkání se zúčastnilo několik desítek místních občanů a žáků základní školy, kteří si vyslechli proslovy starosty obce Dalibora Dvořáka a místostarosty Jaromíra Chvostka o díle a významu prezidenta Osvoboditele. Přítomnými žačkami byl také připomenut pohnutý osud sochy, která je zároveň pomníkem 34 staroveských občanů padlých na frontách 1. světové války, "...abychom my mohli pracovat dále pro štěstí osvobozené vlasti." Dílo akademického sochaře Josefa Vašaty bylo odhaleno dne 28. září 1928. Za německé okupace se sochu podařilo místním ukrýt na smetišti a zachránit ji tak před zničením. Po osvobození v roce 1945 se pomník vrátil na původní místo, kde však vydržel jen krátce. S nástupem komunistů musel být totiž opět odstraněn. Stejně krátký byl i pokus o obnovu pomníku v roce 1968. Teprve po pádu komunistického režimu mohla být socha konečně umístěna na důstojné místo naproti staroveského zámku, kde stojí do dodnes.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Sabina Máchová