Připomínka konce války na Valašsku

01.05.2021

Dne 1. května uctili naši členové památku obětí tragických událostí sklonku druhé světové války na Valašsku.

Památku více jak dvaceti změřených životů si naše skupina, oděná a ozbrojená jako partyzáni před 76 lety, připomenula v Národním kulturním památníku Ploština, který stojí na místech pasekářské osady, jež Němci vypálili 19. dubna 1945. Okupanti se tak mstili za pomoc partyzánským oddílům, kterým prostí pasekáři poskytovali přístřeší, stravu a cenné informace.

V plamenech tehdy skončily také další osady i samoty rozeseté po svazích a v údolích kopcovité valašské krajiny, jejíž členitý terén a husté lesy představovaly pro partyzánský boj ideální podmínky. O to horší byly německé represálie na bezbranném místním obyvatelstvu.

Dne 3. dubna 1945 zaplatila za ukrývání partyzánů životem pětičlenná rodina mlynáře Jana Juříčka. Ruiny mlýna poblíž Leskovce, kde zahynuli také tři příslušníci 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, dodnes upomínají na děsivé událostí, jež se zde odehrály pouhý měsíc před koncem druhé světové války. 

Na obou místech jsme vzdali vojenskými poctami, položením květinových darů a minutou ticha svou úctu všem, kdo položil v boji za národní osvobození - ať už se zbraní v ruce či při ilegální činnosti - oběť nejvyšší. Ta nás zavazuje k tomu, aby nebyli nikdy zapomenuti.

Text a foto: br. Radek Pilát