Sto let Velké Ostravy

16.06.2024

Dne 15. června vyvrcholily mohutným průvodem a šňůrou kulturních akcí oslavy 100. výročí vzniku tzv. Velké Ostravy. Ta byla zřízena v lednu 1924 sloučením do té doby samostatných měst Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a obcí Zábřeh nad Odrou, Nová Ves a Hrabůvka v jedno město. V červnu téhož roku pak novou metropoli na moravsko-slezském pomezí poctil svou návštěvou prezident republiky T. G. Masaryk. A právě jeho "opětovným" příjezdem po Sokolské třídě započal nabitý program v duchu prvorepublikových časů. Herce jedoucího na koni doprovodili vedle početného a pestrého průvodu v historizujících kostýmech také členové Jednot Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I a Valašské Meziříčí, kteří se oděni do stejnokrojů legií a armády 20. let zhostili role stráží státní vlajky a praporu Jednoty Ostrava I. Oslavy následně na Masarykově náměstí zahájil se zástupci městských obvodů primátor města Ostravy Jan Dohnal. Hudební a taneční vystoupení, prezentace činnosti městských organizací a spolků nebo historických kol a automobilů vystřídala v podvečer neméně poutavá Ostravská muzejní noc. Na Prokešově náměstí se před Novou radnicí představily také obě místní jednoty ČsOL. Členky a členové ostravské jedničky si pro návštěvníky připravili módní přehlídku oděvů prvních dekád minulého století a samozřejmě také legionářských stejnokrojů. Ty byly v době vzniku Velké Ostravy nedílnou součástí všech společenských akcí, ostatně stejně jako muži, kteří je oblékali. Ostravští legionáři se totiž po svém návratu do vlasti aktivně zapojovali do veřejného života města a nemálo z nich patřilo k jeho předním osobnostem. Jejich novodobí následovníci proto nemohli u významného jubilea Ostravy chybět.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Tomáš Kocourek