Studentský film Pochožaj

26.04.2024

Nejmladší členové naší jednoty v současnosti s obdivuhodným zápalem pracují na studentském filmu s názvem Pochožaj, který se odehrává v posledních týdnech druhé světové války. Příběh filmu je inspirován tragickým osudem jednoho z příslušníků 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR - ppor. Borise Pochožaje, jehož život vyhasl 26. dubna 1945, v předvečer osvobození města Ostravy. 

Chcete-li vznik studentského snímku, který v mnohém vychází ze vzpomínek našeho čestného předsedy genpor. Mikuláše Končického, podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím finančního daru na účet č. 4541644093/0800

Více na: https://www.instagram.com/film_pochozaj/