Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920

25.01.2019

Dne 25. ledna 2019 uspořádali členové jednoty ČsOL Ostrava 1 br. Martin Lokaj a br. Tomáš Rusek ve spolupráci s Katedrou historie FF Ostravské univerzity mezinárodní vědecký workshop pod názvem "Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920". Celodenní setkání, kterého se zúčastnili historici z Česka, Polska a Velké Británie, bylo věnováno tématu československo-polského sporu o Těšínsko, který v lednu 1919 vygradoval v tzv. sedmidenní válku. Spor byl nakonec rozhodnut nikoliv na poli válečném, ale diplomatickém - mezinárodní arbitráží. Workshop byl proto symbolicky zahájen právě příspěvkem věnujícím se zahraniční politice jedné z velmocí, Velké Británie, konkrétně pak roli jejích představitelů přímo na místě. V příspěvku "British military officers in the Duchy of Teschen, January to June 1919", seznámil Dr. Jim Beach z University of Northampton posluchače s rolí britských důstojníků na Těšínsku a jejich zkušenostmi z jim do té doby zcela neznámého regionu. Překlad výstupu poskytl Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. ze Slezského zemského muzea, který sám následně promluvil na téma "Sedmidenní válka v paměti regionu 1919 - 1938", přičemž přiblížil vnímání ozbrojeného konfliktu o Těšínsko v povědomí a paměti obyvatel regionu v období mezi dvěma světovými válkami. Další příspěvky problematiku rozebraly z vojenských, politických, správních, hospodářských, sociálních nebo národnostních hledisek. Diskuzi vzbudil především příspěvek Mgr. Daniela Korbel "Zbrodnie wojenne w okresie wojny czesko polskiej ze stycznia 1919 r. Pytania i odpowiedzi", ve kterém na základě komparace dochovaných archivních pramenů a svědectví rozebral některé v Polsku tradované mýty a zkazky o případech krutosti československých vojáků v průběhu konfliktu, jenž v následujících letech zatěžovaly vztahy obou států. Na vzpomínkách našich legionářů pak poukázal na krvavost války, která kvůli zapojení civilního obyvatelstva získala charakter války občanské - se všemi excesy spojenými s neregulérním bojem neuniformovaných jednotlivců či skupin. Workshop splnil svůj hlavní cíl, kterým bylo otevření odborné diskuze nad dnes poměrně málo známým, přesto kontroverzím tématem. Věříme, že nové a podnětné poznatky, které na něm zazněly, se stanou impulzem pro další historiografickou práci na obou stranách hranice. Sté výročí sedmidenní války je pro to nanejvýš vhodnou dobou. Na závěr dodejme, že po workshopu se přednášející i diváci připojili k účastníkům národní poutě ČsOL na Těšínsko u Zborovského pomníku I. a II. zahraničního odboje v Husově sadu, aby zde symbolicky uctili památku našich padlých v sedmidenní válce. Dalšího dne pak společně navštívili Těšín a hroby čs. i polských padlých na hřbitovech v Holešově a Skočově. 

Text: br. Martin Lokaj
Foto: br. Tomáš Herman