Usnesení výboru jednoty k ruské agresi vůči Ukrajině

24.02.2022

Ani my nemůžeme zůstat lhostejní k válce, kterou proti Ukrajině rozpoutala Ruská federace. 

Výbor Jednoty Československé obce legionářské (dále jen ČsOL) Ostrava I proto přijal dne 24. února 2022 následující usnesení:

Výbor Jednoty ČsOL Ostrava I

1) odsuzuje nestoudnou agresi Ruské federace vůči Ukrajině, jež je v rozporu se všemi normami mezinárodního práva a principy vztahů mezi civilizovanými státy, ale také s posláním ČsOL, jak jej definuje odstavec č. II/4 stanov - tedy s úsilím o zachování míru a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, přijatých Valným shromážděním Spojených národů dne 10. prosince 1948;

2) vyzývá členy Jednoty ČsOL Ostrava I a její příznivce k tomu, aby se zapojili dle svých možností do humanitárních akcí iniciovaných státními i nevládními organizacemi a spolky s cílem pomoci občanům Ukrajiny postiženým agresí Ruské federace;

3) apeluje na Ostravany a všechny občany České republiky, aby neobraceli své rozhořčení proti hrobům a pomníkům rudoarmějců. Zločiny sovětské totality, ani současné Ruské federace, nemohou ospravedlnit pošlapávání památky desítek tisíc životů položených při osvobozování Československa od německých okupantů před více jak sedmdesáti lety.

Za výbor Jednoty ČsOL Ostrava I
Martin Lokaj
předseda jednoty