Výzva předsedy ČsOL k 28. říjnu

16.10.2020

V Praze dne 16. října 2020


Vážené sestry, vážení bratři,
jak všichni víme, epidemie nemoci covid-19 naši zemi tvrdě zasáhla a v následujících dnech a týdnech nás čeká velice složité období. Vzhledem k závažnosti situace a v souvislosti s blížícím se 102. výročím vzniku samostatného Československa na vás apeluji, abyste v žádném případě neriskovali zdraví své ani lidí ve vašem okolí účastí na větších setkání a pietních akcích.

Československá obec legionářská se do oslav tohoto významného dne naší historie každoročně hrdě zapojuje. V letošním roce ale bude nutné značně změnit průběh připomínkových akcí. Žádám vás, abyste důsledně dodržovali platná nařízení a to hlavně ta, která stanovují počet osob, jež se mohou setkávat na jednom místě. Bude-li to vůbec možné, připomeňme si letošní výročí skromněji než obvykle. Pokud se rozhodnete navštívit ve svém okolí místa tradičně spojená s 28. říjnem a individuálně květinovým darem vzdáte hold těm, kteří se zasloužili o naši samostatnost, budu za to velice rád. Od doby, kdy jsem se stal předsedou ČsOL, je pro mě 28. říjen pracovním dnem, mnohdy nabitým povinnostmi více než dny všední, ale tentokrát tomu tak nebude. Jak vidno, veškeré obvyklé akce jsou z pochopitelných důvodů rušeny či značně omezovány.

Rovněž Ústředí Československé obce legionářské ustupuje od pořádání pietního aktu pod Emauzy u pomníku Praha svým vítězným synům. V letošním nadmíru složitém roce zde nepřivítáme žádné čestné hosty ani nevyslechneme večerku, památku padlých uctíme prostým položením květin a minutou ticha. Domnívám se, že tak je to správné. Žádná tradice, byť ta nejušlechtilejší, nestojí za to, abychom vystavili riziku sebe či naše blízké.

S přáním pevného zdraví


plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D.
předseda ČsOL

plk. v. v. MUDr. Pavel Budínský, Ph.D.
plk. v. v. MUDr. Pavel Budínský, Ph.D.