Vzpomínka na bratra generála Řehulku

16.10.2023

"Které vlastnosti považuji u člověka za zásadní? Pravdomluvnost, čestnost. Důležité jsou takové podmínky, které umožňují cítit se člověkem, nebýt ponižován, důstojně žít", zněla odpověď genmjr. Josefa Řehulky (1915-2002) na dotaz, jenž mu v roce 1999 položil novinář. Na důstojný život čekal někdejší bojovník od Tobruku a Dukly desítky let, přičemž zakusil i to nejhorší komunistické věznění. Přesto se nikdy nepodvolil, ani nezahořkl.

Dne 15. října vzdali členové Jednoty ČsOL Ostrava I vojenskými poctami a květinovými dary tomuto výjimečnému muži, jenž je zaroveň jejich čestným předsedou, zasloužený hold. 

Spolu s rodinou a veřejností tak mohli učinit u pamětní desky na budově bývalé obecné školy ve Smolkově (místní části obce Háj ve Slezsku), kterou mu zde loni, v roce 20. výročí generálova úmrtí, slavnostně odhalili.

Také letos vzpomenul na Řehulkův život - naplněný utrpením, osobními obětmi, ale především odvahou, nezlomností a věrností ideálům - předseda Jednoty Ostrava I br. Martin Lokaj. Naději v poučení z historie a nalezení inspirace v Řehulkově statečnosti pak vyjádřil starosta Háje ve Slezsku pan Karel Palovský.

Po vojenských poctách a položení květinových darů se účastníci pietního aktu přesunuli ke kolumbáriu blízkého hřbitova, kde na dohled pamětní desky spočívají Řehulkovy zpopelněné ostatky. Zde se mu ve stínu vzrostlé vrby dostalo od přítomných posledního holdu toho dne, a to tiché vzpomínky, završené příslibem opětovného setkání v příštím roce.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Jana Hájková