XII. ročník memoriálu paraskupiny Wolfram

04.10.2019

Dne 4. října 2019 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I již XII. ročník Memoriálu paraskupiny Wolfram, střelecké soutěže pro žáky středních škol a odpovídajících stupňů gymnázií. Memoriál byl tradičně věnován památce příslušníků paraskupiny Wolfram, která byla na sklonku roku 1944 vysazena exilovou československou vládou na území okupované vlasti, kde od září operovala v prostoru moravskoslezských Beskyd coby partyzánská a sabotážní skupina. Pro naši jednotu je Wolfram, jediná paraskupina svého druhu vyslaná ze západu, významná nejenom pro své působení v našem kraji, ale také skutečností, že dva její příslušníci byli do své smrti našimi členy. Jméno velitele Wolframu Josefa Otiska pak nese rota Aktivních záloh při Krajském vojenském ředitelství Ostrava, našeho nejdůležitějšího partnera. Komemorace této významné operace II. světové války a jejích přímých účastníků je z těchto důvodů pro naši jednotu nesmírně důležitá a dedikovaný memoriál je vedle pietních aktů a přednášek jednou z jejích nejefektivnějších a pro mládež nejatraktivnějších forem.

Pro letošní memoriál byly vybrány dvě školní třídy (A a B) 1. ročníku Bezpečnostně právní akademie Ostrava (Sládečkova 393, 715 00 Ostrava) o celkovém počtu 63 žáků ve věku 15-16 let. Soutěže se zúčastnil také dvoučlenný profesorský doprovod, celkem tedy 65 střelců. Při výběru školy byl brán v potaz studijní obor žáků a prospěšnost seznámení se střelnými zbraněmi a střelba pro jejich profesní přípravu. Jako nejvhodnější byla proto oslovena Bezpečnostně právní akademie Ostrava, připravující žáky pro budoucí povolání v řadách bezpečnostních složek státu nebo v soukromém sektoru poskytujícím bezpečnostní služby.

Střelecký memoriál proběhl na střelnici vlastněné Sportovně střeleckým klubem SSK 0061 v Petřvaldě u Karviné (U Tesly 311, 735 41 Petřvald). Zbraně, střelivo, terče a další materiál poskytla firma Marcel Žurovec (Nádražní 58, 702 00), která rovněž zajistila kyvadlovou přepravu žáků po osmi ze sídla akademie na střelnici a zpět vlastním dodávkovým automobilem. Každá skupina po odstřílení přešla na ukázku různých vojenských a sportovních střelných zbraní s odborným výkladem a následně k oddechové hře na laserové projekční a také paintballové střelnici a na lukostřelbu. V mezičase byla na místo dopravena další skupina a celý koloběh se opakoval. Díky tomu probíhala soutěž plynule a na omezeném prostoru střelnice se nesoutěžící žáci zbytečně nehromadili a nepřekáželi tak soutěžícím.

Vlastní soutěž proběhla od 07:30 do 13:30 hodin v pátek 4. října. Dohled na místě při manipulaci se zbraněmi a vlastní střelbě zajistilo celkem 8 kvalifikovaných osob ze střeleckého klubu. Kontrolo na místě vedle dohlížejících profesorů akademie provedl také její ředitel, Mgr. Ctirad Skopal.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích dle druhu zbraně. První kategorií byla střelba na pevný terč z pistole velkorážní na vzdálenost 10m a to na terč nekrytě ležící figury s kruhy. Střelba probíhala ve stoje, z místa, jedno nebo obou ruč. Počet nábojů byl 2+8, tedy nástřel 2 náboje v čase 1 minuta, soutěžně pak 8 nábojů v čase 2 minuty. Hodnoceno bylo 8 nejlepších zásahů, včetně nástřelu, s tím, že 2 nejhorší zásahy se nepočítaly. Při překročení časového limitu 2 min. byl střelcům odečten nejlepší zásah za každou ránu. 

Druhou kategorií byla střelba na pevný terč z pušky malorážní na vzdálenost 15m a to na terč nekrytě ležící figury s kruhy. Stříleno bylo z místa v leže s opěrou. Počet nábojů byl 2+8 , opět tedy nástřel 2 náboje v čase 1 minuta a následně 8 soutěžních nábojů v čase 2 minuty. Hodnocení a penalizace překročení časového limitu probíhalo stejně, jako u střelbě z pistole.

Vítězem memoriálu se celkově stala třída 1. B se ziskem 66 bodů. Třída 1. A byla slabší o pouhý bod a získala celkem 65 bodů. Vyhodnoceni byli tři nejlepší střelci za obě třídy. Za 1. A šlo o:

1. místo : MUCHA Jan - 120 bodů

2. místo : RICHTÁR Dušan - 102 bodů

3. místo : KOŘÍNEK Filip - 97 bodů

Za třídu 1. B:

1. místo : SZELONG Sebastián -124 bodů

2. místo : VOCETKA Filip - 107 bodů

3. místo : OCHMAN Matyáš - 104 bodů

Jmenovaní žáci byli 10. října oceněni předsedou jednoty diplomem, pohárem a vzdělávacími materiály Československé obce legionářské. Vzhledem k těsnému výsledku budou obě třídy jako celek za účast a výjimečně dobré střelecké výsledky, stejně jako nadšení a zájem o soutěž, odměněny autobusovými zájezdy do Národního památníku II. světové války v Hrabyni, během kterého se jim dostaneme výkladu nejenom o Ostravské operaci v samotném památníku v rámci interaktivní prohlídky, ale také o paraskupině Wolfram, které byl memoriál věnován.

Na závěr je nutno uvést, že memoriál proběhl ve všech ohledech úspěšně, bez jakýchkoliv problémů, či úrazu žáků. Obě třídy se do střelby a doprovodného programu zapojily s neskrývaným nadšením a zdravou soutěživostí. Střelecké výsledky překvapily svou vysokou úspěšností i zkušené střelce. Stejně tak živý zájem žáků o činnost Československé obce legionářské a historii paraskupiny Wolfram dává naději, že si z XII. ročníku střeleckého memoriálu odnesou krom zážitků a praktické zkušenosti i cenné historické znalosti.

Text: br. Martin Lokaj