Zborov, náš vzor!

06.06.2024

Když na sklonku 30. let vyvstala s rostoucí hrozbou války potřeba posílit brannost mládeže, reagovalo Ministerstvo národní obrany zřízením celorepublikových závodů branné zdatnosti. Věnovány byly památce zborovského vítězství, jež mělo byt všem účastníkům vzorem hodným k následování. Tradici závodů na regionální úrovni dnes mezi jinými udržuje také Jednota Československé obce legionářské Ostrava I.

Letošní ročník závodu se díky podpoře Ministerstva obrany České republiky uskutečnil v pátek 31. května na základní škole v Ostravě-Michálkovicích. I tentokrát jednota pro místní žactvo všech ročníků připravila celou řadu branně-vědomostních disciplín, ve kterých si zábavnou formou mohlo osvojit užitečné dovednosti a seznámit se s historií a osobnostmi prvního československého odboje.

Chybět nemohla střelba ze vzduchovky, luku a kuše na statické terče a díky laserové střelnici i na pohyblivé cíle. Mládež se na zvláštním stanovišti rovněž seznámila s bezpečnou manipulací se střelnými zbraněmi. Změřit své síly pak mohla v hodu granátem, silovém trojboji, vytrvalostním běhu nebo na bojové dráze.

Stanoviště označena jako zdravověda, topografie, šifry, historie československých legií nebo vědomostní kvíz naopak ověřily u michálkovických školáků znalosti a důvtip. Na správné plnění disciplín dohlíželi vedle členů jednoty také místní osmáci, díky kterým si vybraná stanoviště mohli alespoň vyzkoušet také ti nejmladší - žactvo prvních až čtvrtých tříd. O tom, že cíle závodu bylo plně dosaženo, svědčí zápal a nadšení, se kterým se do soutěžení všichni účastníci zapojili.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: ses. Jana Hájková