Pieta za zborovské hrdiny v Ostravě-Zábřehu

03.07.2022

Dne 3. července uctili zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a Opava spolu se členy Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu památku zborovských hrdinů, a to tradiční bohoslužbou a pietou v zábřežském Husově sboru. Farářka Karin Šilerová připomenula význam obětí, které naši legionáři u Zborova před 105 lety položili v boji za svobodu. Díky jejich hrdinství se o zápase Čechů a Slováků dozvěděl celý svět a představitelům zahraničního odboje v čele s T. G. Masarykem se dostalo pádného argumentu v jednáních se spojeneckými mocnostmi. Vítězství zároveň povzbudilo další rakousko-uherské zajatce českého a slovenského ke vstupu do legií, jejichž cíl v podobě vlastního státu se najednou nezdál být tak nedosažitelným. Během bohoslužby zazněla jména řady legionářů, kteří se památné bitvy zúčastnili. Nechyběla samozřejmě ani jména zábřežských rodáků a občanů, z nichž mnozí později stáli u vzniku Husova sboru a také vytvoření pietního místa v podobě pamětní desky ukrývající prsti z bojišť československých legií - Zborova nevyjímaje. Právě k této pamětní desce byly v průběhu bohoslužby položeny květinové dary. Pietní setkání pak bylo zakončeno tichou vzpomínkou nad hroby legionářů na blízkém hřbitově.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: ses. Kateřina Klimovičová