Zborovské slavnosti ve Valašském Meziříčí

02.07.2022

Dne 2. července se u příležitosti 105. výročí památné bitvy u Zborova vydali naši členové do Valašského Meziříčí, kde se zapojili do oslav pořádaných místními jednotami ČsOL a Sokola. Na třech místech jsme následně pietními akty společně uctili památku legionářů, kteří zborovským vítězstvím upozornili celý svět na čs. zápas za svobodu a získali pro T. G. Masaryka pádný argument v jednáních s mocnostmi. Bitva, v níž po třech staletí bojovali Češi opět pod svými prapory, znamenala také zlom v budování legionářského vojska, které díky své úloze v ruské občanské válce vybojuje čs. věci uznání dohodových států. V bitvě u Zborova bojovali také rodáci z Valašskomeziříčska, jimž proto spolu s představiteli města a spolků vzdali hold u památníku I. a II. odboje na Masarykově ulici. Poté jsme se přesunuli k pamětní desce jednoho z těchto rodáků, sokola a ruského legionáře Leopolda Pospíšila, a to na ulici nesoucí jeho jméno. Této pocty se mu dostalo za nejvyšší oběť, kterou ve zborovské bitvě položil coby příslušník 1. čs. střeleckého pluku Mistra Jana Husi. Pospíšil se řadil k těm, co neváhali podstoupit obrovské riziko - jako "velezrádcům" jim hrozila v případě zajetí rakousko-uherskými orgány smrt. Takový osud stihl v červnu 1918 mezi mnohými i Josefa Šimčíka a Jana Melichařika z Velké Lhoty, obce nedaleko Valašského Meziříčí. Oba se v ruském zajetí přihlásili do čs. legií, než do nich ale mohli vstoupit, byli "osvobozeni" rakousko-uherskými vojáky a krátce na to popraveni. Na závěr naší pietní poutě jsme proto vzpomenuli i na ně, a to u pomníku, jenž je ve Velké Lhotě dodnes připomíná.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: MÚ Valašské Meziříčí