Zborovské výročí v Ostravě-Zábřehu

04.07.2021

Dne 4. července si členové jednot Československé obce legionářské Ostrava 1 a Opava připomenuli spolu s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu 104. výročí památné bitvy u Zborova, prvého bojového vystoupení československých legionářů "pod vlastními prapory". Na legionáře ze Slezska a severní Moravy, kteří u Zborova a na dalších válčištích první světové války položili za osvobození českého a slovenského národa život, jsme vzpomenuli v zábřežském Husově sboru, na jehož vzniku se ve 30. letech minulého století významně podíleli jejich šťastnější bratři, členové místní jednoty Československé obce legionářské. Jejich zásluhy na vydobytí samostatného státu dokládá pamětní deska v interiéru sboru, za níž jsou do roku 1933 uchovávány prsti půdy z bojišť u Terronu, Doss Alta, Dobrudže a samozřejmě také od Zborova. Vzpomínkové setkání jsme následně tradičně zakončili na blízkém hřbitově, nad hroby starodružiníka a účastníka zborovské bitvy Rudolfa Rajnocha a brigádního generála Jana Satorieho, ruského, francouzského a italského legionáře v jedné osobě. 

Text: br. Martin Lokaj
Foto: br. Petr Klimovič / NO CČSH Ostrava-Zábřeh