Autobusové zájezdy pro školní mládež do Hrabyně

23.10.2019

Dne 23. října 2019 uskutečnila jednota Československé obce legionářské Ostrava I dva autobusové zájezdy pro školní mládež do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Obou zájezdů se zúčastnily třídy prvního stupně Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o. (Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice) o 29 a 25 žácích s dvoučlennými doprovody.

Doprava žáků 50ti místným autobusem byla objednána u firmy Midibus, s.r.o. (Sv. Čecha 710/18 735 06 Karviná-Nové Město). Samotná přeprava z Ostravy (od tramvajové zastávky Krajský úřad) proběhla kyvadlově v 8:00 a 11:00. Během asi 35ti minutové cesty do Hrabyně (a poté i zpět) byl studentům poskytnut odborný výklad předsedy jednoty, historika Martina Lokaje. Prohlídky památníku v Hrabyni trvaly cca 1,5 hodiny, během které žáci vedle poslechu výkladu průvodce plnili také pracovní list s otázkami k historii II. světové války, ostravské operaci a československého odboje doma i v zahraničí. Předseda jednoty třídám v průběhu prohlídky interiéru a exteriéru památníků přednesl další doplňující informace k tradicím československého odbojového hnutí a historii osvobození Ostravska v dubnu 1945 a zodpovídal veškeré dotazy. Po vyhodnocení pracovních listů byly třídy odvezeny z Hrabyně zpět do Ostravy, kam dorazily v 11:00 a 14:00.

Zájezdy do hrabyňského památníku naše jednota organizuje pro základní a střední školy dlouhodobě. Letošní výběr školy padl na Bezpečnostně právní akademii, pro kterou naše jednota uspořádala XII. ročník střeleckého memoriálu paraskupiny Wolfram. Zájezdy tak byly formou odměny za účast žáků v memoriálu, ve kterém dosáhli velmi dobrých výsledků a při kterém projevili živý zájem o tradice a činnost ČsOL, jakož i o historii II. odboje a především paraskupiny Wolfram, jíž byl memoriál věnován. Moderní expozice Národního památníku II. světové války v Hrabyni s multimediálními a interaktivními prvky tak byla ideálním prostředním pro prohloubení tohoto zájmu a také znalostí, kterých se žákům při nízké dotaci hodin dějepisu nedostává. Pro tento kladný vliv na povědomí mladé generace o tradicích národního odboje a historii II. světové války lze považovat oba zájezdy za úspěšné.