Osvětová a vzdělávací činnost jednoty v roce 2019

31.12.2019

Oproti předchozím letem jednota výrazným způsobem rozšířila v roce 2019 svou osvětovou a vzdělávací činnost, za čímž stojí především posílení řad jednoty o profesionální historiky a studenty historie. Celkem naši členové realizovali čtrnáct přednášek věnovaných tématům spjatým s I. a II. odbojem za národní osvobození a bojem o územní integritu československého státu, a to jak pro žáky základních, středních či vysokých škol, tak pro širokou veřejnost. Výběr témat reflektoval v prvé řadě "stovková" výročí událostí roku 1919.

Prvním, pro moravskoslezský region bezpochyby nejvýznamnějším, bylo lednové sté výročí tzv. sedmidenní války o Těšínsko. Jednota v osobě br. Martina Lokaje u této příležitosti uspořádala ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity vědecký workshop Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920, na kterém promluvilo 16 historiků z Česka, Polska a také Velké Británie. Šlo o vůbec první podobné mezinárodní setkání, jež do hloubky rozebíralo události, které vedly k rozdělení Těšínské knížectví a na dlouhá desetiletí negativně ovlivnily česko-polské vztahy. Mimořádně úspěšný workshop proběhl v 25. ledna v kulturně-vzdělávacím Centru PANT, se kterým jednota dlouhodobě spolupracuje a jež pravidelně hostí naše přednášky. Přednášející se 26. ledna zúčastnili poutě ČsOL na Těšinsko, během které navštívili místa bojů sedmidenní války a hroby padlých.

Další v jeho prostorách proběhla již 6. března, kdy v předvečer 169. výročí narození T. G. Masaryka vystoupil na naše pozvání předseda Společnosti Edvarda Beneše, historik Pavel Carbol s přednáškou Z filozofa politikem. Po diskuzi se asi tři desítky posluchačů odebrali spolu se členy jednoty v historických stejnokrojích čs. legií k bustě prezidenta Osvoboditele na blízkém náměstí nesoucím jeho jméno, kde zapálili svíce v tiché vzpomínce.

Jednota měla v následujícím měsíci tu čest hostit setkání s brig. gen. Václavem Kuchynkou a prof. Ninou Pavelčíkovou, kteří společně vzpomínali a besedovali o událostech osvobozování ČSR v dubnu a květnu 1945. Setkání se uskutečnilo v hotelu Brioni na Stodolní ulici, kam br. Kuchynka dorazil z Sudic, kde se s našimi členy zúčastnil pietního aktu u příležitosti výročí překročení hranic okupované vlasti tanky 1. čs. sam. tankové brigády. Po besedě se část posluchačů a členů naší jednoty odebrala na koncert vojenské hudby v divadle Antonína Dvořáka, který pod názvem Koncert osvobození tradičně pořádá místní krajské vojenské velitelství a magistrát města Ostravy.

Dne 2. května v PANTu promluvil náš další host br. Ferdinand Vrábel o životě M. R. Štefánika, jehož nesmírně činorodý a výjimečný život vyhasl 4. května 1919. I tuto velkou osobnost jsme následně uctili pietním aktem, tentokrát symbolicky u Zborovského památníku I. a II. zahraničního oboje, jelikož samotného M. R. Štefánika v Ostravě nepřipomíná žádné pietní místo. Br. Vrábel ve stejný den přednášel rovněž na akademické půdě Ostravské univerzity, kde nastínil studentům historii Česko-slovenské vzájemnosti do I. světové války.

O roce 1939 na Podkarpatské Rusi hovořil 25. listopadu br. Jan Hrubecký, vedoucí Muzea války 1866 v Hradci Králové, v přednášce Bránili jsme republiku, v níž posluchače seznámil s expedicí členů ČsOL na Podkarpatskou Rus s cílem zmapovat místa krvavých bojů, které zde svedli příslušníci československých bezpečnostních složek s maďarskými bojůvkami a regulérní armádou v předvečer rozbití republiky.


Sami členové jednoty přednášeli v uplynulém roce především pro školní mládež. Br. Lokaj využil v říjnu exkurzí do Národního památníku II. světové války v Hrabyni k seznámení studentů s historií protinacistického odboje a činností ČsOL. Spolu br. Tomášem Ruskem pak realizovali šňůru setkání se žáky šesti ostravských základních a středních škol v Centru PANT, kde si v listopadu pro celkem 205 žáků připravili komponovanou přednášku 1919: Válka po válce, v níž promluvili o bojích na Těšínsku a Slovensku. Jednota tak navázala na loňský rok, kdy jmenovaní uspořádali obdobnou přednáškovou šňůru na téma anabáze čs. legií v Rusku. O těšínském konfliktu se však nemluvilo v roce 2019 pouze v Ostravě. Br. Rusek přednášel pro širokou veřejnost v lednu také v polském Skočově a v listopadu v Bohumíně a Hradci Králové.

Do přednáškové činnosti se zapojili také bří. Vítězslav Mácha, Radim Pilát a Tomáš Pilát, kteří vedle "živé" prezentace výstroje a výzbroje čs. exilové armády ve II. světové válce seznamovali při dvou příležitostech žáky základních a středních škol také s historií protinacistického odboje. Bří. Lokaj a Rusek obdobně prezentovali historii I. čs. zahraničního odboje a činnost jednoty při spolkovém dni v Doubravě.

Komentované výstavu realizovali naši členové rovněž během Vojenského dne v bohumínském Kině K3 u příležitosti návštěvy Legiovlaku dne 6. dubna. Mimo vlastní panelovou výstavu a výstavku členů v historických stejnokrojích I. a II. odboje, jednota zajistila promítání restaurovaného a digitalizovaného filmu Zborov z roku 1937 s úvodní přednáškou historičky z Národního filmového archivu, která diváky seznámila s okolnostmi vzniku filmu a jeho restaurováním u příležitosti 80. výročí vzniku.

Osvětovou a vzdělávací činnost za uplynulý rok lze hodnotit jako mimořádně úspěšnou a všeobecně prospěšnou, zvláště v případě aktivit otevírajících vědecký dialog o česko-polském sporu o Těšínsko a popularizujícím jeho historii v regionu. Tato aktivita přispívá k zlepšení přeshraničních vztahů a zároveň umožňuje důstojnou komemoraci padlých sedmidenní války, jež se v českém případě limitovala pouze na komorní pietní akty u památníku padlým za Těšínsko v Orlové bez polské účasti. 

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Archiv jednoty ČsOL Ostrava I