Memoriál Mikuláše Končického již po sedmé

15.11.2022

Již sedmým rokem pořádá Jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 memoriál k poctě svému čestnému předsedovi genpor. Mikuláši Končickému (1925-2015), účastníku čs. zahraničního odboje v letech II. světové války, jednomu z osvoboditelů města Ostravy v dubnu 1945 a v neposlední řadě patronu 73. tankového praporu "Hanáckého" AČR. Oproti předchozím ročníkům letos v memoriálu, podpořeném dotací Ministerstva obrany ČR, nesoutěžila ostravská, ale bohumínská mládež. Místem konání se totiž 25. října stala ZŠ a MŠ Čs. armády, jež se nachází na stejnojmenné ulici v Bohumíně.

V klání, sestávajícím z celé řady branných a vědomostních disciplín, změřily své síly navzdory deštivému počasí na dvě stovky žáků a žaček druhého stupně. Závodištěm jim byl celý pozemek a také část vnitřních prostor školy, kde na ně čekalo celkem dvanáct soutěžních stanovišť. Mezi těmi nechyběla střelba ze vzduchovek, airsoftových zbraní, seznámení se s historickými i moderními střelnými zbraněmi, laserová střelnice, první pomoc, protichemická ochrana, hod granátem, plazení, vědomostní test, člunkový běh a překážkové dráhy. 

Cílem memoriálu bylo jako v předchozích letech žactvo zábavnou formou seznámit s principy brannosti, manipulace se střelnými zbraněmi, pomůckami protichemické ochrany a základy první pomoci. Mládež se zároveň seznámila s vybranými tématy z historie čs. domácího a zahraničního odboje v letech II. světové války a se životem a mravním příkladem genpor. Mikuláše Končického. O tom, že akce splnila svůj účel, svědčilo nadšení, s jakým soutěžící plnili všechny úkoly. 

Tři nejlepší týmy vyrazily 15. listopadu na tradiční turistickou část memoriálu, při které se vydali na Lysou Horu, kterou genpor. Končický do pokročilého věku se železnou pravidelností zdolával. Na vrcholek žáci a žačky symbolicky vynesli vlajku Jednoty ČsOL Ostrava 1 a následně byli odměněni poháry, které vysoutěžili v branně-vědomostních disciplínách.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Jan Pezda