Obnovení jednoty ČsOL ve Valašských Kloboukách

10.10.2020

V sobotu 10. října 2020 byla za aktivní účasti členů naší jednoty obnovena po dvaasedmdesáti letech od likvidace komunisty Jednoty Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách. Ustavující členské schůzi předcházely pietní akty k poctě vůdců legií T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u Památníku československé vzájemnosti na Masarykově náměstí, nad hrobem prvního předsedy valašsko-kloboucké jednoty, francouzského legionáře Františka Fojtíka (1898-1979), a hroby dalších legionářů na místním hřbitově. Předsedou obnovené jednoty, čítající nyní 13 členů, byl zvolen br. Miroslav Maňas, místopředsedou br. Ladislav Slámečka a hospodářem br. Martin Fojtík. Vedle organizace či spoluúčasti na pietních a vzpomínkových aktech věnovaných významným výročím a osobnostem boje Čechů a Slováků za národní osvobození ve 20. století si obnovená jednota stanovila jako svůj cíl vytvoření evidence hrobů československých legionářů z valašsko-kloboucka a jejich zvelebení. 

Přejeme bratřím Valčíkova kraje hodně zdaru v jejich záslužné práci!