Ocenění členů jednoty

26.01.2021

Bratři Tomáš Rusek a Tomáš Pilát převzali dne 24. ledna u pomníku Padlým za Těšínsko v Orlové z rukou předsedy Jednoty ocenění Československé obce legionářské za zásluhy o udržování a šíření tradic boje Čechů a Slováků za národní osvobození.

Br. Rusek byl dekorován Pamětní medailí III. stupně za svou bohatou badatelskou a komemorativní činnost spjatou především s událostmi a osobnostmi československo-polského sporu o Těšínsko po Velké válce, jenž kulminoval v lednu 1919 krátkým, avšak krvavým konfliktem. Ocenění si vysloužil také za popularizací odkazu předního sokolského činovníka ve Slezsku, zakladatele československé legie v Itálii a hrdiny padlého v bojích na Piavě - Jana Čapka. Dekorování nad rovy padlých o Těšínsko, mezi kterými spočívá právě i Jan Čapek, tak bylo nanejvýš symbolickým.

Br. Pilát obdržel Čestné uznání za dlouholetý přínos na poli komemorace druhého zahraničního i domácího odboje, především pak za udržovaní památky československých a sovětských účastníků ostravsko-opavské operace a také polozapomenutého partyzánského hnutí v Beskydech. Oběma bratřím gratulujeme!