Odhalení pamětní desky obětem komunistických procesů

23.09.2020

Dne 23. září byla v podvečerních hodinách v Moravské Ostravě za hojné účasti veřejnosti slavnostně odhalena pamětní deska Obětem komunistických monstrprocesů na budově Čapkovy sokolovny, místě, kde se tato zrůdná divadla v režii KSČ před 70 lety odehrála.

Za vznikem desky stojí ostravský Antikvariát a klub Fiducia, okrašlovací spolek Krásná Ostrava, Gymnázium Olgy Havlové, zástupci politických vězňů 50. let, T. J. Sokol Moravská Ostrava 1 a Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, kterým patří náš velký dík.

O průběhu akce viz text jednoho z pořadatelů a průvodců celým programem, historika Petra Šimíčka:

"V pět hodin odpoledne se symbolicky před vchodem do budovy Krajského soudu na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy sešlo několik desítek zájemců o pietní vycházku, kterou vedli ulicemi města básník a publicista Ivan Motýl spolu s dějepravcem našeho gymnázia Petrem Šimíčkem. Odstartovala vzpomínkou na osud jednoho z popravených, Miroslava Sýkory, účastníci se dozvěděli podrobnosti o jeho tragickém osudu, ale také krutou skutečnost, jak komunistická zvůle dopadla na další členy jeho rodiny. V procesu Buchal a spol. byli souzeni celkem tři. Zároveň na tomto místě vyslechli podrobnosti o procesu, kontextu doby, výslechových metodách Státní bezpečnosti a zazněla svědectví dcery popraveného Jana Buchala (byl souzen ve skupině Dr. Horákové v Praze) a politického vězně Zdeňka Růžičky. Zaznělo také autentické svědectví Leo Žídka, dlouholetého místopředsedy Konfederace politických vězňů ČR, který byl rovněž v 50. letech vyšetřován v Ostravě. Po úvodní informační smršti následoval první vrchol celé akce, pouť za popravené Miroslava Sýkoru, Josefa Polomského, Ladislava Cée a Miloše Morávka. Tichý průvod prošel přilehlými ulicemi kolem soudní budovy až k pamětní desce připomínající popravené. Po položení květin pokračovala procházka k někdejšímu krajskému výboru KSČ, krajské správě StB, památníku PTP a dále k Čapkově sokolovně.

V sedm hodin večer byla před vchodem do Čapkovy sokolovny na Sokolské ulici v centru Ostravy za účasti politických vězňů, primátora města Ostravy, autora, vypisovatelů soutěže, rodin nespravedlivě odsouzených a veřejnosti slavnostně odhalena samotná pamětní deska. Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku věnovanou čtyřem ostravským návazným komunistickým monstrprocesům na proces s Miladou Horákovou (proces Buchal a spol.), kterou vypsali zadavatelé, se stal sochař Petr Szyroki. Na jeho návrhu porota ocenila mnohovrstevnaté sdělení, to jak citlivě pracoval s prostorem i architekturou budovy a zajímavě propojil text se symbolikou. Není to v pravém smyslu "deska", text je vyškrábán do omítky, vychází tak přímo z matérie stavby a budova, ve které se vzpomínané události odehrávaly, takto "promlouvá" přímo k současníkům. Červená tečka za textem přitahuje pozornost kolemjdoucích a můžeme ji číst v mnoha významových rovinách. Jako krutou krvavou tečku za lidskými životy, nebo jako symbol konce komunistické bestiality nebo odkaz na to, že tento proces nebyl zdaleka poslední a obrátil se mezi samotné rudé, dovnitř komunistické strany.

Přítomné uvítal za Okrašlovací spolek Krásná Ostrava Petr Šimíček, který shrnul základní informace k Buchalově procesu a justiční zvůli 50. let, vzpomenul rovněž na tvrdé dopady odsouzení nevinných lidí na jejich příbuzné. Vysvětlil, jak vznikla idea připomenout právě toto místo a poděkoval donátorům této desky Jankovi a Markovi Przybylovým. Poté předal slovo politickému vězni Leo Žídkovi, který vzpomenul na ty, kterým komunistický režim připravil doživotní traumatické zážitky a vyzvedl trvalý smysl jejich utrpení. Neboť trpěli za naši svobodu. Za Sokol promluvil absolvent našeho gymnázia Ondřej Rybníček, seznámil v krátkosti přítomné se sokolskými hodnotami, s perzekucí sokolů za protektorátu i komunismu a připomněl osudy sokolovny, kterou komunisté po únoru sokolům zabavili a poté v ní dokonce konali politické procesy. K dosavadním řečníkům se nakonec připojil autor pamětní desky, sochař Petr Szyroki, který ji spolu s nimi slavnostně odhalil."

>Odkaz na zdroj<

Celého programu se zúčastnili také členové Československá obec legionářská Jednota Ostrava I, kteří se památce obětí komunismu poklonili v čele s předsedou jednoty br. Lokajem.