Pozvánka: Beseda o legionářské každodennosti

09.12.2022

Bojovali v bahně francouzských zákopů, na hřebenech italských hor, na ukrajinských pláních či v lesích sibiřské tajgy. Během zajetí a následné válečné anabáze se jich tisíce dostaly do těch nejvzdálenějších koutů Evropy, Asie i Ameriky. Českoslovenští legionáři však na své cestě za vytvořením samostatného státu neprožívali jen příkoří. Válka jim naskytla na svou dobu jedinečnou příležitost bezprostředně poznat celou řadu exotických národů, jejich zvyky, kulturu, kuchyni, ale také ženy. A právě o strastech a slastech každodennosti legionářů - dobrodružství, jídle, pití a lásce - se dozvíte více na besedě se členy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I. To vše v dobové atmosféře s historickými stejnokroji, výstrojí, výzbrojí a předměty denní potřeby.

9. 12. 2022 od 18:00
Smokehill Ostrava
Nejedlého 991 Slezská Ostrava