Uvítání Legiovlaku v Ostravě

03.10.2021

Po pěti letech dorazil do Ostravy Legiovlak. Sedmnáctou zastávkou legionářského vlaku se při jeho letošním putování po městech České republiky stalo svinovské nádraží. Zde byl za účasti celé řady význačných hostů - představitelů a zástupců samosprávy, bezpečnostních složek, paměťových institucí a spolků nejenom z Ostravska - náležitě uvítán oběma místními jednotami Československé obce legionářské ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotnou Sokol Moravská Ostrava I. Ostravané se tak v roce stého výročí založení Československé obce legionářské mohou bezprostředně seznámit se slavnou historii československých legií, v jejichž řadách bojovalo za svobodu národa také mnoho jejich rodáků.

Za statutární město Ostravu Legiovlak přivítal náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák. Přítomen byl také místostarosta městského obvodu Ostrava-Svinov Ing. Daniel Žitník, nebo starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Zuzana Ožanová. K odstavné koleji v blízkosti historické nádražní budovy se dostavil také zástupce ředitele pro vnější službu Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava plk. Vilém Šponer a vedoucí oddělení Krajského operačního a informačního střediska a Integrovaného bezpečnostního centra Hasičského záchranného sboru moravskoslezského kraje plk. Radek Zeman. Chybět nemohli ani příslušníci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj pod vedením plk. Mgr. Romana Miarky. Předsedu Moravskoslezského klubu celníků na místě zastoupil kronikář klubu Karel Moškoř. Slavnostního setkání se zúčastnila rovněž ředitelka Slezského muzea Mgr. Jana Horáková a ředitelka Archivu města Ostravy Mgr. Hana Šustková. Pozvání přijal mezi jinými také vedoucí provozu Válcovny trub Třineckých železáren pan Daniel Szotkowski. Okresní radu Junáka pak reprezentoval legát Stanislav Kučinský a Církev československou husitskou olomoucký biskup a svinovský farář Mgr. Tomáš Chytil.

Příjezd unikátního pojízdného muzea Československé obce legionářské se stal vhodnou příležitostí pro ocenění jejích regionálních spolupracovníků a podporovatelů. Pamětní medaili 100. let Československé obce legionářské obdržela z rukou předsedů jednot Ostrava I a Havířov ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková, a to za dlouholetou spolupráci s naší organizací a mimořádné zásluhy na udržování památky hrdinů a obětí Ostravské operace a popularizaci historie domácího a zahraničního odboje v Moravskoslezském kraji. Za dlouholetou obětavou práci pro jednotu Ostrava I, významný rozvoj její činnosti a trvající spolupráci na realizaci jejích branných a sportovních akcí pro mládež, pak obdržel ocenění rovněž kpt. v. v. Jan Šimčík. 

Po tónech státní hymny následně oba ocenění spolu s náměstkem ostravského primátora Ing. Zbyňkem Pražákem přestřihli pásku v národních barvách, čímž expozici Legiovlaku slavnostně zpřístupnili široké veřejnosti. Ta soupravu o 14 vagónech může na svinovském nádraží navštívit až do neděle 10. října - ve všedních dnech od 8 do 16 hodin a o víkendech od 9 do 16 hodin.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: br. Zdeněk Merta