V. ročník memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického

04.10.2020

Dne 4. října 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již V. ročník střeleckého memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše Končického (1925-2015).

Tak jako v minulých letech bylo cílem memoriálu seznámit soutěžící atraktivní a zábavnou formou s osobností genpor. Mikuláše Končického a tradicemi II. odboje za národní osvobození na Ostravsku, popularizovat tak různorodou činnost ČsOL a získat mezi účastníky nové členy a sympatizanty. K tomuto účelu byla členy jednoty naplánována a přes různé komplikace způsobené letošními protiepidemickými opatřeními realizována soutěž sestávající z dvou střeleckých disciplín.

Memoriál proběhl na střelnici vlastněné Sportovně střeleckým klubem SSK 0061 v Petřvaldě u Karviné (U Tesly 311, 735 41 Petřvald). Zbraně, střelivo, terče a další materiál poskytla firma Marcel Žurovec (Nádražní 58, 702 00). Náplní střelecké soutěže byla po obligatorním poučení o bezpečnosti střelba na pevný mezinárodní pistolový terč z pistole ČZ v ráži 9 mm Luger na vzdálenost 15 m. Střelci stříleli ve stoje z místa v časovém limitu dvou minut, jednoručně či obouruč dle vlastních preferencí. Každý soutěžící měl k dispozici 10 nábojů bez možnosti nástřelu.

Následně stříleli za stejných podmínek (avšak s možností střílet případně v sedě) na troj-postavový terč ve vzdálenosti 25 m ze samonabíjecí pušky CZ 858 ráže 7,62 mm. Překročení dvouminutového limitu bylo v obou disciplínách penalizováno odpočte nejlepšího zásahu za každou ránu.

Střelecké části závodu, trvající od 14:00 do 16:00, se zúčastnilo celkem 21 soutěžících (výsledková listina přiložena). První tři střelci byli posléze oceněni diplomem a poháry. První místo obsadil p. Marek Hulej, následován na druhém místě p. Ondřejem Jakubkem. Na třetím místě se umístil p. Ondřej Juříček. Čtvrté místo obsadili se shodným počtem bodů br. Martin Střelec a p. René Kyjanica, jimž byl vedle pamětního listu, který obdrželi všichni účastníci, předán také drobný věcný dar.

Na závěr je nutno konstatovat, že memoriál proběhl zcela úspěšně a plně ve shodě s připravenými propozicemi. Účastníci byli řádně poučeni a seznámeni s pravidly bezpečnosti na střelnici. Vše tak proběhlo bez zbytečných časových prodlev, úrazů, či jakýchkoliv komplikací. Vedle soutěžních disciplín se rovněž podařilo naplnit hlavní cíl memoriálu, a to zapůsobit popularizační formou na potencionální sympatizanty a zájemce o členství v ČsOL, seznámit je s vybranými mezníky a osobnostmi protinacistického odboje a mimo jiné s komemorační činností současné ČsOL na Ostravsku. Díky na tomto místě patří všem členům jednoty Ostrava I, kteří se přípravy a realizace memoriálu zúčastnili a především pak p. kpt. v. v. Janu Šimčíkovi.


Text: br. Martin Lokaj
Foto: kpt. v. v. Jan Šimčík