VI. manifestační sjezd ČsOL

04.09.2021

Dne 4. září 2021 se členové jednoty Ostrava I zúčastnili VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, který se uskutečnil v Praze u příležitosti 100. výročí založení a 30. výročí obnovení naší organizace. Sjezd s úspěchem manifestoval společenský význam Československé obce legionářské a odhodlání členstva i nadále naplňovat její historické poslání a vůli hájit ideály, z nichž před stoletím vzešla.

Vyvrcholením památného sjezdu byl téměř tisícihlavý průvod, který se v dopoledních hodinách vydal z Václavského náměstí až k Národnímu památníku na Vítkově. V čele průvodu pochodovaly historické i novodobé prapory, mezi kterými nemohl chybět ani prapor jednoty Ostrava I, jemuž šli stráží naši členové ve stejnokrojích československých legií. Další ostravští bratři se ujali čestného úkolu doprovázet prapor Československé vojenské jednotky v SSSR, nebo kráčeli za historickou částí průvodu pod vlajkou, kterou každá jednota obdržela právě pro tuto slavnostní příležitost.

Po vystoupání na vítkovský vrch následovalo vzdání holdu všem našim padlým v boji za národní osvobození a všem již zesnulým sestrám a bratřím, kteří se zasloužili jak o naši svobodu, tak o existenci a rozvoj Československé obce legionářské. Sjezd, který provázela řada doprovodných akcí, nesporně splnil svůj účel a nikdo z účastníků ani diváků nezůstal na pochybách, že Československá obec legionářská zůstává i sto let po svém vzniku přední organizací svého druhu a nositelkou historické paměti boje Čechů a Slováků za národní osvobození.

Fotografie ze sjezdu najdete např. ZDE. Pro další fotografické a filmové snímky sledujte naše stránky na sociálních sítích!

Text: Martin Lokaj