Vzpomínka na lékaře a legionáře Ludvíka Klegu

23.01.2023

Psal se 12. leden roku 1933, když zasněženými vítkovickými ulicemi kráčel do blízké Hrabůvky nebývale dlouhý pohřební průvod. Rakev zemřelého tehdy pod prapory provázely špalíry uniformovaných vojáků, legionářů, sokolů, ale také smutečně oděných civilistů. Ostravsko se toho mrazivého dne loučilo s oblíbeným lékařem, předním organizátorem českého spolkového života a ruským legionářem v jedné osobě - pplk. MUDr. Ludvíkem Klegou (1888-1933). 

V nedožitých 45 letech odešel muž, který si získal uznání svými lékařskými schopnostmi, výjimečnou činorodostí, odvahou a především pak obětavostí, kterou prokázal na balkánském, východoevropském a sibiřském válčišti. Nespočet životů zachránil také doma - v neméně těžkém tažení proti tuberkulóze a dalším nemocem, které průmyslové Ostravsko sužovaly. Klegovy zásluhy se však neomezovaly pouze na veřejné zdraví - patřil totiž k zakladatelským a čelním osobnostem řady spolků. Stál u zrodu ČsOL, jejíž jednotu ve Vítkovicích následně také neúnavně vedl, starostoval místnímu Sokolu i odbočce Svazu čs. důstojnictva.

Od smrti Ludvíka Klegy letos uplynulo již 90 let. Jmenované spolky byly mezitím nadvakrát zlikvidovány a obnoveny, Hrabůvka zmizela v sídlištní zástavbě, za své vzal dům Klegovy rodiny i pamětní deska, kterou mu jeho souputníci nedlouho po smrti věnovali. Marně bychom hledali také někdejší hřbitov. Klega přesto zapomenut nebyl - jednak svými potomky, jednak svými následovníky z řad Jednoty ČsOL Ostrava I, kteří se k jeho odkazu a příkladu hrdě hlásí. 

Dne 22. ledna 2023, u příležitosti 135. výročí narození a 90. výročí úmrtí, tak Klegovi přirozeně vzdali hold v podobě vzpomínkového setkání nad hrobem v Ostravě-Hrabové, kde nyní jeho ostatky spočívají. Pieta byla zároveň příležitostí k ohlášení další, tentokrát trvalé připomínky tohoto výjimečného lékaře a legionáře, a to nové pamětní desky, která mu bude Jednotou Ostrava I odhalena nadcházejícího 31. května na budově ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegově v Hrabůvce. 

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Sabina Máchová