XIII. ročník střeleckého Memoriálu paraskupiny Wolfram

16.12.2020

Dne 13. prosince 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již XIII. ročník střeleckého Memoriálu paraskupiny Wolfram. Ten byl tradičně věnován památce příslušníků paraskupiny Wolfram, která byla na sklonku roku 1944 vysazena exilovou československou vládou na území okupované vlasti, kde od operovala v prostoru moravskoslezských Beskyd coby partyzánská a sabotážní skupina. Pro jednotu Ostrava I je Wolfram, jediná paraskupina svého druhu vyslaná ze západu, významná nejenom pro své působení v našem kraji, ale také skutečností, že dva její příslušníci byli do své smrti našimi členy. Jméno velitele Wolframu Josefa Otiska pak nese rota Aktivních záloh při Krajském vojenském ředitelství Ostrava, našeho nejdůležitějšího partnera. Komemorace této významné operace II. světové války a jejích přímých účastníků je z těchto důvodů pro jednotu Ostrava I nesmírně důležitá a dedikovaný memoriál je vedle pietních aktů a přednášek jednou z jejích nejefektivnějších a především pro mládež vysoce atraktivních forem.

Bohužel ani letošnímu memoriálu se nevyhnuly komplikace spojené s protiepidemickými opatřeními, kvůli kterým bylo nutné jeho realizaci několikrát přesunout a jež se promítly také na struktuře memoriálu a skladbě soutěžících. Oproti předchozím ročníkům nebylo možné memoriál uspořádat pro žáky středních škol. Místo nich byli jednotou osloveni účastníci branných a střeleckých soutěží uspořádaných jednotou v minulých letech. Z přihlášených se memoriálu mohlo s ohledem k protiepidemickým omezením zúčastnit celkem 24 soutěžících různých věkových skupin.

Střelecký memoriál probíhal od 14:00 hodin na střelnici vlastněné Sportovně střeleckým klubem SSK 0061 v Petřvaldě u Karviné (U Tesly 311, 735 41 Petřvald). Zbraně, střelivo, terče a další materiál poskytla firma Marcel Žurovec (Nádražní 58, 702 00). Soutěžící byli rozděleni do šestičlenných skupin, aby bylo minimalizováno shlukování osob na omezeném prostoru. Dohled na místě při manipulaci se zbraněmi a vlastní střelbě zajišťovaly vždy nejméně dvě kvalifikované osoby ze střeleckého klubu, za jednotu dozoroval p. kpt. v. v. Jan Šimčík.

Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích dle druhu zbraně. První kategorií byla střelba na pevný terč ze samonabíjecí pistole na vzdálenost 10 m a to na terč nekrytě ležící figury s kruhy. Střelba probíhala ve stoje, z místa, jedno nebo obou ruč. Počet nábojů byl 2+8, tedy nástřel 2 náboje v čase 1 minuta, soutěžně pak 8 nábojů v čase 2 minuty. Hodnoceno bylo 8 nejlepších zásahů, včetně nástřelu, s tím, že 2 nejhorší zásahy se nepočítaly. Při překročení časového limitu 2 minuty byl střelcům odečten nejlepší zásah za každou ránu.

Druhou kategorií byla střelba na pevný terč ze samonabíjecí pušky na vzdálenost 25 m a to na terč nekrytě ležící figury s kruhy. Stříleno bylo z místa v sedě s opěrou. Počet nábojů byl 2+8, opět tedy nástřel 2 náboje v čase 1 minuta a následně 8 soutěžních nábojů v čase 2 minuty. Hodnocení a penalizace překročení časového limitu probíhalo stejně, jako u střelby z pistole.

Vítězem memoriálu se stal p. Hynek Pietroš se 129 body. Na druhém místě se umístila pí. Anna Granečná. Třetí místo obsadil p. Radim Ostárek. Jmenovaní byli oceněni diplomem, pohárem a drobnými věcnými dary. Soutěž proběhla bez problémů. Její osvětová část však nemohla být plně realizována. Soutěžící byli s ohledem na platná protiepidemická opatření vyzváni k individuální účasti na nadcházejících komemorativních akcích jednoty.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: kpt. v. v. Jan Šimčík