Zájezd do Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

22.11.2022

Dne 22. listopadu realizovala Jednota Československé obce legionářské Ostrava I za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky autobusový zájezd pro vybrané žákyně a žáky Základní školy U Kříže Ostrava-Michálkovice, a to do Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky. Pod několika metry železobetonu pěchotního srubu MO-S 19 "Alej" na ně čekal poutavý výklad vedoucího areálu br. Petra Adamuse o historii pevností, zbudovaných ve 30. letech minulého století k obraně Československa před hrozbou sousedního nacistického Německa. V průběhu prohlídky se seznámili jednak s konstrukcí a výzbrojí těchto unikátních staveb, které lemují naše hranice, jednak se životem jejich posádek, jež před více jak osmdesáti lety čekaly v nepohodlném chladu, přítmí a vlhku svých pevností na rozkaz k obraně republiky. Ten sice nikdy nepřišel, což však neznamená, že by hraničáři své poslání nesplnili. Příkladem za všechny byl michálkovickému žactvu Jaroslav Švarc. Budoucí příslušník paravýsadku Tin a jeden ze sedmi padlých hrdinů boje v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942 totiž sloužil na sousedním srubu MO-S 18 "Obora". K němu se žactvo následně také vydalo. Poslední zastávkou mu pak byly ruiny objektu MO-S 17 "Štipky", vyhozeného do vzduchu nedlouho po skončení druhé světové války. Z jeho trosek si mladí návštěvníci mohli udělat představu o mohutnosti a odolnosti opevnění, které do dnešních dnů zůstává obdivuhodnou technickou památkou a také trvalou připomínkou tragické etapy našich novodobých dějin.


Text: br. Martin Lokaj
Foto: ZŠ U Kříže Ostrava-Michálkovice