Zborovský závod brannné zdatnosti MMXXI

20.10.2021

Dne 15. října uspořádala Jednota Československé obce legionářské Ostrava I s podporou Ministerstva obrany České republiky další ročník svého již tradičního Zborovského závodu branné zdatnosti pro žáky základních škol. Tak jako v předchozích letech si závod kladl za cíl přispět k brannosti školní mládeže a zábavně-popularizační cestou posílit povědomí žactva o odkazu našeho odboje za národní osvobození v letech první světové války. Své síly v sokolském duchu letos změřili žáci všech ročníků Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni na Karvinsku. Nestalo se tak poprvé - již v loňském roce jednota pro školu uspořádala obdobný závod u příležitosti 105. výročí účasti Čechoslováků v bitvě u Arrasu. Na místní dívky a chlapce čekala v prostorách bývalého koupaliště opět celá řada zábavných sportovních disciplín - překážková dráha, házení a vrhání na různé cíle, střelba z luku a vzduchovky či laserová střelnice. Odměnou za projevení soutěžní ducha byly všem mladým účastníkům pamětní listy, sladkosti a v neposlední řadě také historicko-vzdělávací materiály z provenience Československé obce legionářské. Ty obdrželi z rukou členů naší jednoty v dobových stejnokrojích ruských legionářů - bojovníků od Zborova, jež tak mohli společně s historií, která se za nimi skrývá, blíže poznat.

Text a foto: br. Martin Lokaj