Proběhlé akce

Poslední tři měsíce roku 2022 patřily na Slezskoostravském hradě československým legionářům. V jedné z věží hradu, který se na soutoku Ostravice a Lučiny tyčí již od poloviny 13. století, totiž na návštěvníky čekala díky Jednotě Československé obce legionářské Ostrava I expozice věnovaná mužům, kteří v letech 1914-1920 bojovali v zákopech západní...

V brzkých ranních hodinách 9. prosince 1921 zahřměl nad československo-polskou hranici u Dětmarovic výstřel. Na zasněžené zemi tehdy vyhasl život příslušníka místního oddělení finanční stráže strážmistra Jana Čondla. Ten se stal obětí zákeřného útoku muže, kterého během služební pochůzky zadržel pro podezření z pašeráctví. Tragédii umocňoval fakt,...

V prosinci uplynulo již sedm let od úmrtí genpor. Mikuláše Končického (1925−2015) - účastníka našeho zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády a jednoho z osvoboditelů města Ostravy na jaře 1945. O tom, že nejde jen o údaj v kalendáriu svědčí důstojné pietní setkání, které se nad...

Naši panelovou výstavu o legionářských stejnokrojích na Slezskoostravském hradě čeká 10. prosince rozšíření o dobové fotografie a pohlednice oslav svátků klidu a míru z míst, kde byl klid a mír jen zbožným přáním - z bojišť čs. legií v Rusku let 1914-1920. K vidění bude až do 8. ledna 2023.

Hold našemu čestnému předsedovi a jednomu z osvoboditelů Ostravy - genpor. Mikuláši Končickému - vzdáme v předvečer sedmého výročí jeho úmrtí, a to v sobotu 10. prosince od 10:00 na vítkovickém hřbitově.

Bojovali v bahně francouzských zákopů, na hřebenech italských hor, na ukrajinských pláních či v lesích sibiřské tajgy. Během zajetí a následné válečné anabáze se jich tisíce dostaly do těch nejvzdálenějších koutů Evropy, Asie i Ameriky. Českoslovenští legionáři však na své cestě za vytvořením samostatného státu neprožívali jen příkoří. Válka jim...

Také v letošním roce spolu s Celní správou České republiky pro Moravskoslezský kraj, Moravskoslezským klubem celníků Ostrava a zástupci obce Dolní Lutyně uctíme památku italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla, který 9. prosince 1921 při ostraze státních hranic zahynul rukou zákeřného vraha. Pietní akt u Čondlova hrobu na...

Dne 22. listopadu realizovala Jednota Československé obce legionářské Ostrava I za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky autobusový zájezd pro vybrané žákyně a žáky Základní školy U Kříže Ostrava-Michálkovice, a to do Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky. Pod několika metry železobetonu pěchotního srubu MO-S 19 "Alej"...

Již sedmým rokem pořádá Jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 memoriál k poctě svému čestnému předsedovi genpor. Mikuláši Končickému (1925-2015), účastníku čs. zahraničního odboje v letech II. světové války, jednomu z osvoboditelů města Ostravy v dubnu 1945 a v neposlední řadě patronu 73. tankového praporu "Hanáckého" AČR. Oproti...

Oslavy Dne válečným veteránů se v Ostravě neomezily pouze na jediné oficiální setkání. Účastníky všech našich odbojů i novodobých válečných konfliktů si Jednota Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I připomenula ve spolupráci s náboženskými obcemi Církve čs. husitské v Zábřehu a Michálkovicích také v neděli 13. listopadu, a to formou...

Srdečně zveme na bohoslužby a pietní akty Církve československé husitské k poctě válečným veteránům, které se uskuteční v neděli 13. listopadu v ostravských místních částech Zábřeh a Michálkovice.

Všechny, kdo nasazovali a nasazují své životy za naši svobodu, demokracii a bezpečnost si Ostravané připomenuli v Den válečných veteránů slavnostním setkáním v moravsko-ostravském Parku Československých letců. Oproti předchozím letům jej Krajské vojenské velitelství (KVV) Ostrava uspořádalo u nového a po architektonické stránce neotřelého Památníku...

Den válečných veteránů letos oslavíme na vzpomínkové aktu Krajského vojenského velitelství Ostrava, který proběhne u nového Památníku válečným veteránům v Parku Čs. letců v Moravské Ostravě, a to v pátek 11. listopadu od 11:00.

Bojovali v zákopech západní fronty, na alpských ledovcích nebo v sibiřské tajze. V průběhu své válečné anabáze museli překonat nesčetná úskalí - od tvrdošíjných nepřátel přes obrovské vzdálenosti až po extrémní mrazy nebo horka. To vše podstupovali pro dosud neexistující stát, jehož insignie nosili hrdě na ruských, italských či francouzských...

Den vzniku samostatného československého státu se v Ostravě již tradičně slaví u Zborovského pomníku I. a II. zahraničního odboje v moravsko-ostravském Husově sadu, místě paměti věnovaném všem, kdo stáli za vznikem a obnovou naši novodobé státnosti. Bronzové desky s názvy bojišť, kde za ni byla ve 20. století prolévána krev, připomínají Ostravanům...

I v letošním roce vzdáme hold našemu čestnému předsedovi. Již VII. ročník Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického se uskuteční s podporou Ministerstva obrany ČR dne 25. října na ZŠ a MŠ Čs. armády v Bohumíně a žactvo v něm změří síly v celé řadě branných a vědomostních disciplín.

Dne 21. října 2022 proběhla v Original Baseball Restaurant Arrows v Ostravě-Porubě členská chůze naší jednoty, která si před blížícím se řádným sněmem Československé obce legionářské zvolila výbor pro další, čtyřleté sněmovní období.

Nepodvolil se nacistům, ani komunistům, překonal válečné útrapy i kruté věznění, ani v nejtěžších chvílích se nezpronevěřil ideálům masarykovské humanity a demokracie, které spolu s odkazem II. národního odboje po celý život hájil a předával dalším generacím. Nyní má genmjr. Josef Řehulka (1915-2002) trvalou a důstojnou připomínku v podobě pamětní...

Bez vaší pomoci to nezvládneme! Podpořte členy naší jednoty, kteří ve svém volném čase a na své náklady naplňují historické poslání Československé obce legionářské a udržují tradice a památku hrdinů boje za naše národní osvobození ve 20. století!

Srdečně zveme k slavnostnímu odhalení pamětní desky čestnému předsedovi naší jednoty, účastníkovi československého zahraničního odboje v letech II. světové války, bojovníkovi od Tobruku a Dukly, vězni komunistů a především výjimečnému a statečnému muži - generálmajoru Josefu Řehulkovi (1915-2002), ke kterému dojde v předvečer výročí jeho narození,...

Dne 24. září 1922 odhalili obyvatelé Michálkovic před kostelem Nanebevzetí Panny Marie pomník na památku 56 rodáků a občanů obce, kteří se nevrátili z dalekých bojišť první světové války. Přes všechnu bolest a žal tak činili s nadějí, že oběť jejich otců, bratrů, synů a přátel nebyla marná, ale přinesla jim všem a celému národu svobodu a lepší,...

Dne 11. září 1927 byla v dnešní městské části Ostravy Michálkovicích slavnostně otevřena historizující budova Husova sboru. Po několikaleté námaze tak místní náboženská obec Církve československé získala svůj kýžený svatostánek. Za jeho vznikem tehdy stála celá řada legionářů, michálkovických rodáků a občanů, kteří po první světové válce hledali v...

V neděli 11. září slaví Náboženská obec Církve čs. husitské 95 let existence svého sboru v Ostravě-Michálkovicích. V tento den se dveře sboru otevřou široké veřejnosti. Chybět přitom nemohou ani členové naši jednoty - mezi zakladateli sboru totiž byla celá řada legionářů. Jejich odkaz v interiéru sboru ostatně připomíná schránka s prstmi půdy z...

Dne 3. července uctili zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I a Opava spolu se členy Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu památku zborovských hrdinů, a to tradiční bohoslužbou a pietou v zábřežském Husově sboru. Farářka Karin Šilerová připomenula význam obětí, které naši legionáři u Zborova před 105...

Dne 2. července se u příležitosti 105. výročí památné bitvy u Zborova vydali naši členové do Valašského Meziříčí, kde se zapojili do oslav pořádaných místními jednotami ČsOL a Sokola. Na třech místech jsme následně pietními akty společně uctili památku legionářů, kteří zborovským vítězstvím upozornili celý svět na čs. zápas za svobodu a získali pro...

V první červencový den se členové naší jednoty po boku válečných veteránů, představitelů Moravskoslezského kraje, města Ostravy, Krajského vojenského velitelství Ostrava a veřejnosti zúčastnili slavnostního odhalení nového památníku válečným veteránům v moravsko-ostravském Parku Čs. letců.

Dne 24. června jsme před budovou základní školy v Michálkovicích uctili spolu s místními žáky památku dvojice učitelů, jejichž jména jsou zvěčněna na pamětní desce na školní budově - Miloslava Tvrdého a Karla Čihalíka. Letos uplynulo již 80 let od jejich tragického skonu v koncentračním táboře Osvětim, kam byli spolu s tisíci českých vlastenců a...