Proběhlé akce

V neděli 27. prosince 2020 se uskutečnily za účasti členů spolku Vize70plus a Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 pietní akty na památných místech partyzánského odboje v Beskydech, jejichž cílem bylo připomenout dramatické události, které rezonovaly Protektorátem Čechy a Morava v letech 1944-1945. Vzhledem k pandemické situaci...

Jednotě Československé obce legionářské Ostrava I se v uplynulém roce podařilo i navzdory všem komplikacím vyplývajícím z nutných protiepidemických opatření úspěšně realizovat celou šňůru branných akcí pro školní mládež a také dva tradiční střelecké memoriály pro své členy a příznivce. Akce byly stejně jako v minulých letech finančně podpořeny...

Dne 13. prosince 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již XIII. ročník střeleckého Memoriálu paraskupiny Wolfram. Ten byl tradičně věnován památce příslušníků paraskupiny Wolfram, která byla na sklonku roku 1944 vysazena exilovou československou vládou na území okupované...

Večer 15. prosince 2020 nás ve věku 95 let navždy opustil válečný veterán, místopředseda Československé obce legionářské bratr brigádní generál ve výslužbě Václav Kuchynka, volyňský Čech, bývalý příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, čestný předseda litoměřické jednoty ČsOL a současný člen jednoty Praha 2. Poslední rozloučení s br. Kuchynou...

Dne 9. prosince 2020 byl na hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni slavnostně odhalen obnovený hrob italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla. Stalo se tak za účasti zástupců Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I, která celý počin iniciovala, Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a Moravskoslezského...

Člen naší jednoty br. Radim Pilát převzal dne 5. prosince z rukou předsedy jednoty Pamětní medaili Československé obce legionářské II. stupně jako ocenění za dlouholetý přínos na poli komemorace druhého zahraničního i domácího odboje, především pak za udržovaní památky účastníků ostravské operace a partyzanského hnutí v Beskydech. Kvůli...

Členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I uctili nad hrobem na vítkovickém hřbitově památku svého čestného předsedy genpor. Mikuláše Končického (1925−2015). Stalo se tak v předvečer pátého výročí úmrtí tohoto výjimečného muže, účastníka našeho zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné...

Ani Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 17. listopadu si letos kvůli nutným protiepidemickým opatřením nebudeme moci připomenout společně. Prosíme proto naše členy a příznivce, aby si toto významné výročí vzepětí našeho národa proti nacistické a komunistické totalitě připomenuli vhodným způsobem samostatně nebo v rodinném...

Den válečných veteránů je v Ostravě každoročně připomínán v režii Krajského vojenského velitelství Ostrava u Památníku osvobození Rudou armádou v Komenského sadech. Protiepidemická opatření však tomuto tradičnímu veřejnému setkání zabránila. Úctu všem, kdo bojovali, trpěli a umírali za naši svobodu a bezpečí, proto členové Jednoty Československé...

Mimořádná protiepidemická opatření znemožní tradiční vzpomínková setkání u příležitosti Dne válečných veteránů. Stejně jako v případě oslav vítězství a památného 28. října proto vyzýváme naše členy a příznivce, aby si všechny, kdo bojovali, trpěli a umírali za naši svobodu a bezpečí, připomenuli dle svých možností samostatně, v blízkosti svého...

Pouze symbolicky si jednota Československé obce legionářské Ostrava I mohla připomenout u tzv. Tlapákova nároží na rohu ulic Matiční a Dr. Šmerala v Moravské Ostravě 80. výročí tragické smrti ruského legionáře, pedagoga, předsedy někdejší moravsko-ostravské jednoty Československé obce legionářské a přední osobnosti kulturního života meziválečného...

Letošním oslavám Dne vzniku samostatného československého státu zabránila nutná protiepidemická opatření. To však není důvod, abychom památný 28. říjen 1918 zcela opomenuli, i kdyby mělo jít o vzpomínku čistě osobní. Situaci se přizpůsobila také jednota Československé obce legionářské Ostrava I, jejíž členové položili kytici na již tradiční místo...

Vážené sestry, vážení bratři,
jak všichni víme, epidemie nemoci covid-19 naši zemi tvrdě zasáhla a v následujících dnech a týdnech nás čeká velice složité období. Vzhledem k závažnosti situace a v souvislosti s blížícím se 102. výročím vzniku samostatného Československa na vás apeluji, abyste v žádném případě neriskovali zdraví své ani lidí ve vašem...

V sobotu 10. října 2020 byla za aktivní účasti členů naší jednoty obnovena po dvaasedmdesáti letech od likvidace komunisty Jednoty Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách. Ustavující členské schůzi předcházely pietní akty k poctě vůdců legií T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u Památníku československé vzájemnosti na Masarykově...

Dne 4. října 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již V. ročník střeleckého memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše Končického...

Předseda jednoty Československé obce legionářské Ostrava I br. Martin Lokaj dekoroval dne 7. října, v předvečer Památného dne sokolstva, prapor partnerské T. J. Sokol Moravská Ostrava 1 stuhou nesoucí heslo "My svobodu vybojovali - vy ji braňte!" a předal jejímu starostovi Ing. Pavlu Kramolišovi pamětní list. Ocenění moravsko-ostravským sokolům...

Protiepidemická opatření letos odložila, nebo zcela překazila řadu sportovních akcí, jež naše jednota tradičně pořádá pro školní mládež. Květnový branný závod, pořádaný u příležitosti 105. výročí účasti Roty Nazdar v bitvě u Arrasu, jsme museli přesunout na 6. říjen. Kvůli platným omezením na pořádání hromadných akcí proběhne závod s omezeným...

Dne 4. října 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již V. ročník střeleckého memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše Končického...

Dne 30. září 2020 převzali na Celním úřadě pro Moravskoslezský kraj zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I výtěžek finanční sbírky na obnovu hrobu italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla v Dolní Lutyni. Symbolický šek v hodnotě 20 663 Kč předal předsedovi jednoty br. Martinu Lokajovi plk. Kamil Kaluža,...

Dne 23. září byla v podvečerních hodinách v Moravské Ostravě za hojné účasti veřejnosti slavnostně odhalena pamětní deska Obětem komunistických monstrprocesů na budově Čapkovy sokolovny, místě, kde se tato zrůdná divadla v režii KSČ před 70 lety odehrála.

Dne 29. července 2020 zemřel ve věku úctyhodných 98 let člen naší jednoty, čestný občan města Ostravy, účastník II. domácího odboje, lékař a především sokol tělem i duší, br. Věroslav Dušek.

Zatímco v minulém týdnu jsme vzdali hold především padlým v osvobozovacích bojích dubna 1945 z řad čs. a Rudé armády, v Den vítězství 8. května jsme vzpomínali na oběti položené domácím odbojem na Ostravsku během dlouhých šesti let německé okupace. Předseda jednoty br. Lokaj se při této příležitosti zastavil u památníků odbojářů umučených v různých...

Opatření proti probíhající pandemii naneštěstí zhatily realizaci plánovaných velkolepých oslav osvobození po celém Ostravsku. Hrdinové a oběti bojů, od kterých letos uplyne již 75 let, si však bezesporu zaslouží vzdát úctu - ač by šlo jen o skromný, symbolický hold. Proto se zástupci jednoty ČsOL Ostrava I vydali ve dnech 28. a 30. dubna na 23...

Dne 6. března jsme s jednodenním předstihem oslavili ve Stará Ves nad Ondřejnicí 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Vzpomínkového setkání se zúčastnilo několik desítek místních občanů a žáků základní školy, kteří si vyslechli proslovy starosty obce Dalibora Dvořáka a místostarosty Jaromíra Chvostka o díle a významu prezidenta...

Oproti předchozím letem jednota výrazným způsobem rozšířila v roce 2019 svou osvětovou a vzdělávací činnost, za čímž stojí především posílení řad jednoty o profesionální historiky a studenty historie. Celkem naši členové realizovali čtrnáct přednášek věnovaných tématům spjatým s I. a II. odbojem za národní osvobození a bojem o územní integritu...

Dne 2. listopadu 2019 uplynulo již 105 let od narození Josefa Valčíka, účastníka protinacistického odboje, příslušníka paraskupiny Silver A vyslané exilovou československou vládou na území okupované vlasti a jednoho ze sedmi hrdinů boje v pražském kostele svatých Cyrila a Metoděje v červnu 1942.

Dne 26. října uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již IV. ročník střeleckého a turistického memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše...

Dne 23. října 2019 uskutečnila jednota Československé obce legionářské Ostrava I dva autobusové zájezdy pro školní mládež do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Obou zájezdů se zúčastnily třídy prvního stupně Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o. (Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice) o 29 a 25 žácích s dvoučlennými...

Dne 4. října 2019 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I již XII. ročník Memoriálu paraskupiny Wolfram, střelecké soutěže pro žáky středních škol a odpovídajících stupňů gymnázií. Memoriál byl tradičně věnován památce příslušníků paraskupiny Wolfram, která byla na sklonku roku 1944 vysazena exilovou československou vládou na...