Proběhlé akce

V neděli 1. května jsme se zapojili do Dne otevřených dveří Válcovny trub Třineckých železáren ve Vítkovicích. Návštěvníci tak měli možnost se seznámit s vystrojí, výzbrojí, technikou a samozřejmě také s historií našeho I. a II. zahraničního odboje, zvláště pak s událostmi osvobození Ostravy, od nichž v těchto dnech uplynulo přesně 77 let.

V sobotu 30. dubna jsme se jako každý rok vydali vzdát hold osvoboditelům Ostravy. Společně se členy dalších jednot Čs. obce legionářské - účastníků poutě na Ostravsko - jsme položili květinové dary k Památníku osvobození Rudou armádou a přilehlým hrobům v moravsko-ostravských Komenského sadech. Prapor jednoty se stráží v historických uniformách 1....

V předvečer 77. výročí osvobození Ostravy byli oceněni Pamětní medailí III. stupně činovnici naší jednoty. Na setkání s účastníky poutě ČsOL na Ostravsko ji z rukou členky Republikového výboru ČsOL ses. Evy Armeánové převzal místopředseda jednoty br . Zdeněk Merta a hospodář jednoty br. Vítězslav Mácha. Oběma tak bylo vyjádřeno poděkování za práci,...

Dne 8. února 2022 uplynulo již dvacet let od chvíle, co nás navždy opustil statečný bojovník od Tobruku i od Dukly, oběť komunistické zvůle, významný činovník a první předseda Jednoty ČsOL Ostrava I a především výjimečná a nezapomenutelná osobnost - generálmajor v. v. Josef Řehulka.

Dne 15. dubna jsme se připojili k našim opavským sestrám a bratřím na vzpomínkovém setkání v Sudicích. Na okraji této příhraniční obce

Dnes, 14. dubna, nás zasáhla smutná zpráva pro celou Československou obec legionářskou. Navždy nás opustil náš místopředseda bratr Tichomír Mirkovič, válečný veterán druhé světové války, čestný občan MČ Praha 2 a především dobrý člověk. Kdo jsme jej znali, budeme si jej vždy pamatovat jako muže, který byl navzdory vysokému věku nesmírně aktivní....

těžko vyjádřit vděčnost, jakou cítíme vůči všem dárcům, kteří přispěli na transparentní účet Nadačního fondu Československé obce legionářské č. 123-2825890297/0100, nově nesoucího název POMOC UKRAJINĚ.

Ukrajině a Ukrajincům může pomoci každý z nás, a to různými způsoby. Rukama i hlavou, materiálně i finančně. Z terénu i z gauče. V odkaze níže naleznete celou řadu prověřených možností, jak se zapojit:

V únoru 1919 se v hotelu Pod Brunatnym Jeleniem v Těšíně ubytovala skupina vojenských důstojníků a diplomatů - členů Mezispojenecké kontrolní komise. O Těšínsko jen nedlouho předtím svedlo mladé Československo a obnovené Polsko krátkou válku. Úkolem komise bylo působit na místě jako mediátor mezi znesvářenými stranami a podávat informace pařížské...

Pietní setkání za padlé o Těšínsko na orlovském hřbitově jsme spolu s moravsko-ostravskými sokoly využili také k návštěvě hrobu bratra Věroslava Duška (1922-2020), čestného občana města Ostravy, účastníka II. domácího odboje, vězně nacistických koncentráků, obětavého lékaře a především sokola tělem i duší. Opustil nás v úctyhodném věku 98 let,...

Psal se 23. leden 1919 a nad Bohumínem se v ranních hodinách rozezněly výstřely, kterými začala československo-polská válka o Těšínsko. Konflikt o významný průmyslový region trval pouhých osm dní (dodnes je nepřesně nazývám sedmidenní válkou), přesto se neobešel bez nemalých obětí na obou stranách. Tyto padlé si přesně po 103 letech připomenuli...

Led 01

PF 2022

Jednota Československé obce legionářské Ostrava I přeje všem svým členům, přátelům, podporovatelům a fanouškům příjemné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě! Těšíme se na vás v roce 2022!

Přežil zákopové boje první světové války i tažení proti Maďarům na Podkarpatské Rusi. Osudným se italskému legionáři a strážmistrovi finanční stráže Janu Čondlovi (1887-1921) stalo až setkání s pašerákem na československo-polské hranici u Dětmarovic.

Dne 13. prosince uplynulo již šest let od smrti čestného předsedy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. genpor. Mikuláše Končického, účastníka protinacistického odboje, velitele tanku a později i tankové čety 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR, čestného občana města Ostravy a nositele Řádu Bílého lva II. třídy.

Srdečně vás zveme k pietní vzpomínce na italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla, která se uskuteční u příležitosti 100. výročí jeho tragické smrti, a to v neděli 12. prosince 2021 od 9:30 hod. na hřbitově při kostele sv. Jana Křtitele v Dolní Lutyni.

Dnes byla člence naší jednoty sestře Terezii Hribíkové předána Pamětní medaile 100 let Československé obce legionářské, kterou si kvůli nemoci nemohla převzít na slavnostní členské schůzi. Zaslouženého ocenění se jí dostalo za více jak dvacetiletou obětavou práci ve prospěch jednoty a nezištnou pomoc jejím někdejším členům, veteránům II. světové...

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si členové Jednoty ČsOL Ostrava 1 připomenuli spolu s představiteli samosprávy, škol, státních institucí a spolků ve čtvrtek 18. listopadu u pamětní desky obětí komunistické zvůle, jež se nachází ve vstupní hale radnice města Ostravy. Setkání pořádaného Gymnáziem Olgy Havlové,...

V neděli 14. listopadu 2021 se po roční pauze sešli členové Jednot ČsOL Opava, Ostrava I a Náboženské obce Církve čs. husitské v Ostravě-Zábřehu, aby společně vzdali u příležitosti uplynulého Dne válečných veteránů hold všem, kdo v minulosti přinesl za Čechy a Slováky nejvyšší oběť na poli válečném.

Srdečně zveme ke slavnostním bohoslužbám Církve československé husitské ke Dni válečných veteránů, jež se uskuteční dne 7. listopadu od 10:00 v Husově sboru v Ostravě-Michálkovicích a 14. listopadu od 10:30 v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu. Bohoslužby budou v obou případech následovány položením květinových darů a zapálením svící u blízkých...

Členové Jednoty ČsOL Ostrava I vzdali u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu hold brušperským rodákům, legionářům Josefu Vantuchovi a Valentinu Šajerovi, a to položením květinových darů k jejich pamětní desce na budově městského úřadu. Ta jim byla na věčnou památku odhalena roku 1933 místním sokolstvem a Jednotou ČsOL Moravská Ostrava,...

Oběti položené ve válečných konfliktech našimi lidmi - legionáři, odbojáři a novodobými vojáky - jsme spolu s Ostravany uctili u příležitosti Dne válečných veteránů účastí na pietním aktu pořádaném již tradičně Krajským vojenským velitelstvím Ostrava při Památníku Rudé armády v Komenského sadech. Předseda jednoty v průběhu vzpomínkového setkání...

Dne 6. listopadu se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA slavnostní členská schůze Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I. Stalo se tak symbolicky v prostorách Divadla Jiřího Myrona - někdejšího moravsko-ostravského národního domu - kde se 29. května 1921 sešli legionáři ze Slezska a...

Den vzniku samostatného československého státu jsme tradičně oslavili spolu se zástupci krajské i místní samosprávy, armády, spolků a institucí pietním aktem u Zborovského památníku I. a II. zahraničního odboje v moravsko-ostravském Husově sadu. Chybět přirozeně nemohla stráž praporu jednoty ve stejnokrojích československých legií.

Dne 23. října se členové naší jednoty zúčastnili Vojenského dne v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, který uspořádala Jednota Československé obce legionářské Hodonín ve spolupráci s dalšími spolky. Divákům se naši členové předvedli coby příslušníci útočného oddílu 33. střeleckého pluku československých legií v Itálii, a to jak v ukázce...

Dne 22. října 2021 se uskutečnil již VI. ročník střeleckého a turistického Memoriálu genpor. Ing. Mikuláše Končického, soutěže věnované památce účastníka zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády, jednoho z osvoboditelů města Ostravy od německých okupantů v dubnu 1945 a někdejšího...