Proběhlé akce

 

Oproti předchozím letem jednota výrazným způsobem rozšířila v roce 2019 svou osvětovou a vzdělávací činnost, za čímž stojí především posílení řad jednoty o profesionální historiky a studenty historie. Celkem naši členové realizovali čtrnáct přednášek věnovaných tématům spjatým s I. a II. odbojem za národní osvobození a bojem o územní integritu...

Dne 2. listopadu 2019 uplynulo již 105 let od narození Josefa Valčíka, účastníka protinacistického odboje, příslušníka paraskupiny Silver A vyslané exilovou československou vládou na území okupované vlasti a jednoho ze sedmi hrdinů boje v pražském kostele svatých Cyrila a Metoděje v červnu 1942.

Dne 26. října uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I za podpory Ministerstva obrany České republiky již IV. ročník střeleckého a turistického memoriálu, věnovaného památce čestného předsedy jednoty Ostrava I, účastníka protinacistického odboje v řadách 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, generálporučíka Mikuláše...

Dne 23. října 2019 uskutečnila jednota Československé obce legionářské Ostrava I dva autobusové zájezdy pro školní mládež do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Obou zájezdů se zúčastnily třídy prvního stupně Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o. (Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice) o 29 a 25 žácích s dvoučlennými...

Dne 4. října 2019 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava I již XII. ročník Memoriálu paraskupiny Wolfram, střelecké soutěže pro žáky středních škol a odpovídajících stupňů gymnázií. Memoriál byl tradičně věnován památce příslušníků paraskupiny Wolfram, která byla na sklonku roku 1944 vysazena exilovou československou vládou na...

V letošním roce Československá obec legionářská zorganizovala řadu akcí spojených s připomínkou 100. výročí bojů o celistvost a hranice Československa v roce 1919. Nebylo tomu jinak i ve Valašském Meziříčí. Jednota ČsOL ve Valašském Meziříčí připomenula tyto události uspořádáním výstavy ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky s názvem...

V sobotu 15. 6. 2019 proběhl na hřbitově v Orlové pietní akt k připomenutí osobnosti sokolského činovníka, italského legionáře a hrdiny boje za národní osvobození, poručíka in memoriam Jana Čapka (1876-1918). Součástí vzpomínkové akce u příležitosti 143. výročí narození a zároveň 101. výročí hrdinné smrti byl slavnostní nástup stráží praporů...

Dne 5. června 2019 uspořádala jednota ČsOL Ostrava I na základě svého plánu činnosti pro rok 2019 další ročník Zborovského závodu branné zdatnosti, finančně podpořeného dotační politikou ústředí ČsOL a Ministerstva obrany ČR.

Sotva v Evropě utichly výstřely Velké války, rozhořely se na mnoha místech konflikty o hranice nových států, které z ní vzešly. Nejinak tomu bylo i na Těšínsku, jež si nárokovalo jak Československo, tak Polsko. Spor vedl v lednu 1919 ke krátkému, avšak krvavému střetu, který nadlouho negativně poznamenal vztahy obou zemí. A 100. výročí této "války...

Dne 25. ledna 2019 uspořádali členové jednoty ČsOL Ostrava 1 br. Martin Lokaj a br. Tomáš Rusek ve spolupráci s Katedrou historie FF Ostravské univerzity mezinárodní vědecký workshop pod názvem "Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920". Celodenní setkání, kterého se zúčastnili historici z Česka, Polska a Velké Británie, bylo věnováno...